Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ες στα αεροδρόμια το 9μηνο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο -ΤΦ.:1.00Ε Α.Φ, 1 Σάββατο
15.10.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Citi: Δεν περι
μένουμε συμφωνία Η κατανομή της παραγωγής ασφαλίστρων
Δεσμεύουν και θυρίδες για χρέη
για το
προς το λημόσιο
Ζωής στο εξάμηνο
χρέος πριν τα
Χριστούγεννα
Τις αμφιβολίες της γ
υπάρξει λύση
χρέος εντός
έτους εχφράtε
η Citi
όσα δήλωσε
Γ. Σταθάκης
χθες για τη
πάρξει λύση για το χρέος
Αμφιβάλλουμε
θα υπάρ
μφωνία για σημαντική
ελάφρυνση χρέους πρι
Χριστούγεννα, σημειο
Αυξάνονται με
Μειώθηκε τοwατώτερο όριο
τροπολογία οι θέσεις
συναλλαγών tax free
λειτουργών
τεκμηριωμένες
Γενικού Γραμμαής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) γου Πιτσλή με
ις αρμόδιους
παράγοντες της αγοράς, έgeτα
508 από 120Ε
ένα χρόνιο
ορίου συναλλαγών tax free.
αίτημα της αγοράς την ανάπτυξη
Η απόφαση της Γενικής Γραμμα- βελτίωση του τουριστveού προιόντος
τείας Δημοσίων Εσόδων μέσω ng
της χώρας μας
49/ 2016 ως
Την αιξηση
τριάντα, απόφαση
Tτ. Εργασίας.
μένεται
Ποιο ήταν το «κλε
στα συμβόλαια της HotelBrain με
ξενοδόχους,
ς επέτρεψε
Νέα ευφάνταστα σενάρια για τις
δάνειά τους. Η επιτυχία στην Ε
και η μεταφορά του
νομοσχέδιο
μοντέλου στις ξένες αγορές μέσο θυγατρικής στο Λονδίνο.
συντάξεις
gγείου Παιδείας.
ή Δικαιοσύνη
ό 1.12.2016
γγελείς
Στον γόρδιο δεσμό της
αγορά αποδεικνύει ότι η
του Αρείου Παγου, κατά
Για άλλη μια "βόμβα" παραπδημοσιεύματα
επικα- διαχείρισης eόuxινων» ενεgγοποίηση
τον ροφόρησης
που διΣ κινείται λούνται αυθαίρετα παραδείγμαδανείων ελληνιxών ξενο- «πέλεxυ», μεταβίβασης
της ισαγγελείς Εφετών
τρεις
εισαγγελείς μέσα από σημερινά δημοτα προσωρ
οριστι κάν
δοχεwwών επιχειρήσεων, τα δηλαδή, woψοχgov
σεύματοι σχετικά με δήθ
έτσι ώστε ο υπολοIΙοωτοδιxών, ενώ από
δανείων σε ξένα funds, δ
δρομικές μειώσεις,
ίες γισμός τους
νονται Κατά πέντε
nxeίβονται" προσωρινές μενες συντάξεις, συνέπeια ανέρχονται σε 3 δισ. ευρώ, η αποτελεί μονόδρομο.
α αντε- στις με
γγελείς Πρωτοδιοών και συντάξεις», χάνει λόγο το υπο- την επστροφή αναδρομικών.
της Εισαγ