Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: ΚΚΕ: Επαναφέρουμε την πρόταση για πλήρη προστασία της λαϊκής κατοικίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΧΟΡΩΝ ΕΝΩeEmΕ!
το portal
του ΚΚΕ
Ευρύ 1,50
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 OKTORPH2018 -ΑΡΙΘ. ΦΥΜΟΥ 1255
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Να καταργηθούν ΕΦΚ
Βγάζουμε συμπεράσματα, κρατάμε ψηλά τη σημαία της ταξικής
και ΦΠΑ στο πετρέλαιο
πάλης και της επαναστατικής ανατροπής
ΧΡΟΝΙΑ
θέρμανσης και στο φυσικό
ΤΟ ΛΑΟ
αέριο των σπιτιών
ΣΕΛ. 3
ΚΚΕ: Επαναφέρουμε την πρόταση
για πλήρη προστασία της λαϊκής κατοικίας
Κατάργηση των άδικων και αντιλαiκών φόρων
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
Φορολογία 45% στο κεφάλαιο
«Δεύτερη ευκαιρία»
Η eξαγγεNa της κυβέρνη- Εκβιασμοί, διορίες και δεσμευτικοί όροι θηλιά στο
το δρόμο για τον πλειστηριασμό λαϊκών κατοικιών
σης για νομοθετική παρέμ
λαιμό των λαϊκών οικογενειών αποτελούν τη νομο
Επαναφέρουμε την πρότασή μας για κατάργηση
βαση προστασ ας
θετική παρέμβαση της κυβέρνησης για τη (μη) προ
των άδικων και αντιλαiκών φόρων πλήρη προστα
το Δημόσιο αποτελεί κατά
σία πρώτης και δεύτερης λαϊκής κατοικίας, φορο
στασία της λαiκής κατοικίας
ΚΚΕ: Η κυβερνητική πρόταση αποτελεί «στάχτη λογα με 45% του κεφαλalou
ουσιαστικά θα
στα μάτια του λαού». Θα είναι με τις αυστηρές προ
Λαϊκή κινητοποίηση για να μη βγει στο σφυρ
υποθέσεις και τους όρους, που τέθηκαν και για τα
κανένα λαϊκό σπίτι
π%ςn Hou eplf ρέη προς τις τράπεζες, οι οποίοι ανoγουν διάπλατα
ΣΕΛ. 5
νοντάς τα ακόμη καιoe στέ
Πού το πάει η ΕΡΤ
Ολοι στα συλλαλητήρια των Συνδικάτων
στικών δανε
Οκτώβρη
τε στο παρα
τογεγονός ότι
Χτες υπήρχαν Τρεις ανακοwώoag -παρεμβάσεις
Στην Αθήνα, στις 6.30 μ.μ., στο Σύνταγμα
σμούς μία ητροπολογonου κατέθεσε η ΚονΣτη κη, την ίδια ώρα, στο Αγαλμα Βενιζέλου
νουν τη θηλιά» στα εργατ
Συγεdζονται οι πρωτοβουλίες των
υμφωνήσουν σε εξατομι- ματείων των Ομοσπονδιών και των Ερ
keυμένα μνημόνια συνερyo
κέντρων για τη
σ ας, έτσι ώστε να διασ
υνατή συμμετοχή
στα συλλαλητήρια
μέρος του δελτiou. Αυτή ηπρακτκήεwαι σε ανττραπεζικών ομίλων και των με κεντρικό αυτό της Αθήνας, όπου θα
θεσηoκόμηKapiεwς ισχύοντες απαράδεκτους
παραδώσουν στη Βουλή το δικό τους
ΤΙΣ ΣmΟΓΙΚΕΣ ΤΗΒΑΣΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
των 2υλλογκών2υμβάσεων Εργασίας
Ολο αυτό το σκηnΚόοδηγεf στο νεξωρaiσμό της
και την κατάργηση προηγούμενων α
σκληρής πραγματικότητας Ποuβόvel oλαοςμας
ντεργαuκών νόμων.
διαμόρφωση ενός νέου δnολουoγκλωΣΕΛ
ρα κατρακύλα τις τιμές των
ΜΜΑΤΙΚHΟΡΓΑΝΏΣHATΠKΗΣΤΟΥKKE
ΑΡΘΡΟ
Η κυβέρνηση καλύπτε
Διήμερο εκδηλώσεων
Ορισμένα ζητήματα για τη λειτουργία
την ωμή δικαστική παρέμβαση
για τον Ντμίτρι Σοστακόβιτς
των κομματικών Οργανώσεων
σταolα πρώτης κατοικ
στο Εργατικό Κέντρο Αθηνα
ας is οικογένειας.
ΣΕΛ. 2
ΣΕΛ. 14

Τελευταία νέα από την εφημερίδα