Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 14.10.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5600
Για την χαλύτερη οργάνωση του τμήματος πωλήσεων
για την Performance Technologies από την Data Communication
Προύπόθεση η θετική πορεία των εσόδων
Αλλαγές με στόχο να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ σε
Διάxριση της
συγκεχριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, ELBISCO στα
χαι κυρίως σε όσους ανήκουν στις λεγόμενες
Mobile
ευπαθείς ομάδες, σχεδιάζει το υπουργείο
Excellence
Οικονομικών για το 2017
Awards
Μια αeεδμη διάxoιση
έxτησε
η ELBISCO, η
Η θετική εξέλιξη στην πορεία των εσόδων, εφό
χε στο πλαίσιο του διαγωνισμού
συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, θα δώσει τη
Mobile Excelle
Αν ards με
Η Celestyal Cruises στο
δυνατότητα στο οικονομιχό επιτελείο να προχωρήσει ασημένιο βραβείο, στη
σε αλλαγές, με τα σενάρια να χάνουν λόγο είτε για
ηγορία Mobil
Applications, για την ανάπ
πλευρό της φοιτητικής
εφαρμογή ενός αφορολόγητου ποσού είτε ο αρχικός
ητής εφαρμογής Α
φορολογικός
συντελεστής
να είναι χαμηλός ώστε να
ματοποίησης
επιχειρηματι%ότητας
μην προχυπουν μεγάλες επιβαρύνσεις όταν
«i.Anywhe
διαθέτει ένα ακίνητο μικρής αντικειμενικής αξίας
πλαίσιο ειδικής τελετής,
την Πέμπτη 29 Σ
2016. μέρου
της ELBISCO
βραβείο παρέλαβ
Γιάννης
«Ροσοφοβική υστερία»
Τατάνης, sale
Manag
Διαμαντής
Reporting &
Develop
Manage
Καταλογίζει στη Βρετανία
εφαρμογή
Anywhe
η Μόσχα
εργασία με την εταιρία DIS,
Η Celestyal Cru
έχοντας ακαλιάσe
τέθηκε σε λειτουργία τον Μάο.
Cruise
δημιουργίας startup
στοχεύει στην
Think
αθεστώς A
ματοποκηση της οργάν
Φοιτητικό Σύλλογο Επιχειρηματικότητας
με βάση
Βgeτανό υπουργό Εξωτερ
στη Συρίαύθυνη
πωλητή
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, φιλοξενεί
δεύτε
ικών Μπόρις Τζόνσον για
ίθεση
στο novβόι
επιθεωρητή, ώστε όλες ο
ρο διαγωνισμό για φέτος
κρουαζιερόπλοιο Celestyal
Nefeli, 17-21 Οκτωβρίου, εστιάζοντας σε τgεις θεματινές
αφότου ο πολιτικός επέggιgασμέ
η μέγιστη
μίνα, η
τεχνολογια
θύνες στη χώρα για τη
τη ζωή
δυνατή
ελεσματικότητ
διεξαγωγή
20 ανθρώπου
στους αντίστοιχους ρόλους
Hσυrwwgιμένη θεματολογία ΕναρμονίζΕτα με τις θεμαπίθεσης
Οπως μ
Ο θεσμός
νες xgουoιςιέρες "Ιστορ(Ες Ελληνικής Οινογαστοo
βραβείων Mobile E
μετέφΕρ
ργείο
uούνται από εταιρία
στική βοήθεια στη Συρία. Αμυνας απάντησε σήμεgα
Award
διεξάγ
μβριο έως το Νοεμβρ
φθινόπωρο, από
Μιλώντας ενό
του βg
δεύτερη
χή χρονιά στην
ισχυρισμό
νοβουλίου την
και χοeτηγορώντας τον Τζον
για qωσοφοβική
Τρίτη, ο υπουργός
ανέφΕρ
δεRει την
δείξεις
πρακτικές
ότι υπάρ%
πως η Ρωσία