Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Η Deutsche Bank orχοoε «Ηguφά» 1,5 δισ. από τις αγορές
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4790 Παρασκευή 1410.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
επιφύλαξη το
Πράσινο φως στο Ενημερωτwό
Ψάχνουμε λύση για τη βιωσιμότητα του
φορολογικό
τον Αστέρα
χρέους
2015 για Ιντεάλ
Πώς θα χάνουν
Η εταιρία Όμιλος Ιντεάλ
ενημερώνει
συνέχ
φορολογικού
τα δάνεια... μετοχές!
ελεpoυ για τη χρήση 2015
διενεργήθη
Ορκωτό Ελεγκτή
άρθρο 82
παρ.5
2238/1994, τόσο
στην ετougία όσο
θυγατρ
ολογικά
ητικά με
Συμπερασμα
χωρις
ΔΕΗ: Στις 19/10
Η ελβετική ανάκαμψη θα
μετατίθεντα,οι
συνεχιστεί το 2017
δεσμευτικές προσφορές γα ΑΔΜΗΕ
Η οικονομική ανάκαμψη της
προιόν αναμένεται να αναmηθεί
Ελβετίας αναμέν
κατά 15% φέτος, τόνισε
επόμενο χρόνο
πεζίτης στ συνέδριο
Bloomberg.
σματιxές πολιτeές της χώρας είναι Orτως πρόσθ
χατάλληλες δεδομένου του επίσης οarτή η μέτρια ανέeαμAη να
τρέχοντος owονομικού κλίματος,
τόνισε σήμερα ο ανταφ6eδgoς
ελβετικής Εcvκής Τράπεtας, Fritz
Zurbrigg εξακολουθε
προβλέπει "σημαντική υπερdμησp
Το ελβετικό
ριστο στόλο των νομισμάτων
Η ΔΕΗ ΔΕΗ +3,64%
νώνει η υποβολή
προσφορών για
την πώληση
Ανεβάζει τον τήmEuroxx μετά
χθες στη Βουλή ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στο
μετοχών
του ΑΔΜΗΕ
για την Τετάρτη
υρνάρας. Κριτήριο η καθαρή θέση των
προβληματικών
9 Οκτωβρίου
Κλειδί» για την
το deal με ΔΕΗ
πιχειρήσε
του στόχου μείωση.
γοgαστές
υποψήφιο
τον NPEs η μετοχοποιηση χρέους. Ενθαρρυνwsώ στοιχείο η
άνεση χρό
για τις
Νέα, wηλότερη ημ ο για μάχη
και βελτιώνει την Κορατότ
μηδενική αίξησή τους στο γ' τρίμηνο
προσφορές τους.
τη μετοχή της Μυτύηναίος,
μεγέθη πς
ότι, τρεις υπο8,4 από 7 ευρώ, δί
η Euro ox Η Euro α χαρακmp
"αξο κομβικής σημασίας εξέλιξη tες ευχegέστεgη %εφαλαι
η ταθέσει μη σε έκθεσή της σαν οποία δ
πquτή" τα αποτελέσματα
ψήφοι έχουν για τη μείωση
οποξηση δανείων
Χαι 1η
τηρεί τη σύσταση
"overweight" νου της εισηγμένης, σημειώνον
θεωρεί Τραπεζα
τας όμως ότι
τα αποτελέσματα β'
δανείων η δεσμειmxές προσφορές για
λέγχου προβΕξαγορά
της Ελλάδος την τροπο- ληματvών επιχειρήσεων.
στη boατpική της ΔΕΗ: Η
λαισίου, ώστε
eα. Στο στrνολο της χοήpης
ταλuκή Τέρνα η γαλλική
στηριακή, η
ΔΕΗ ΔΕΗ -3,64% για την μένει αύξηση
στις τραπεEBITDA
State
ρεύματος της
Αλουμίνιον της Ελλάδος βάζe
ευρώ, αυξημένα
Develop
μια μακρόχρονη διακατά 33%