Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΟΥ
Δεν υντής (1898-1913)
Α ΚΥΡΟΥ
918-1950)
ΚΥΡΟΣΑ ΚΥΡΟΥ
918-1974)
ΑΛΟΝΣ ΚΥΡΟΥ
97-199)
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
Εχτραχηλισμός
χαί στις ΗΠΑ
Κωνσταντινος Καραμανλής xαδτdτόν
Αφορμή γιά τά νοτέρο
νάκαταλήξειστήν Φυλακή
δικαστής να προεξοφλετ δτι
λιτusόνάντuτάλαν στην Φυλακή συνηθίζεται
τείας τους Ακόμη και ΠρόεδροςNEονέπρόcεtτο προεδρικό ξlομα.
τηορηθέντον καταδικάσθηκαν σέβαρειές τοινές
Σημερα
Συρρίκνωση
κατά δικαστκο0
ο στο
'Η Μαριάν θά
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟΤΟ 1894
Παρασκευη 140%τωβρίου 2016
Αριθμ. φύλ. 40576 Τιμή 150 €
υς 1, Τ.Κ
35, A
[email protected]
Τηλεφ
ό κέντρο 2130
213 017040
210 3220482, Συνδρομές: 213
Ετος 123
7.33 Δύσις 6.49
Αύριο, Σάββατο 15.10
με την ΕΣΤΙΑ
ανασχηματισμού
Η ευθύνη τού η. Τσίτρα έναντι τής χωρας
ΟΣΩΠΙΚAό Πρωθυπουργός, ζε
κλιμα
ΣΥΡΙΖΑ
ρας επιλ
ού τους
τήςάξιωματικήςA
λεσματικότη
γκαταλείψ
τηνάτυχή προσπάθειά τους να οδη- τίςάστοχίες
μός 0ά
σχημα
την Ελλάδ
τηγικές
χαρακτήρος.
2015-20
ρόωρες εκλολίγο
ές, ούτως ώστ
λίτες να
έουθύμα αύ
άτης.
πόμενη
γιά τό μέλλον τους.
βιβλίο άρ
ολαιότητες, τη
φείλου
ώσεως
ην αγ
έδειξ
μού. Σ
ολλα μέλ
ίζει. Τ
οφείλ
σχήμα
μελές
ότι το βάθος
ΣΥΡΙΖΑ
πού έγινε φανερό από
ό κόμ
τής Κωνστα
κλάσεως προσώπων
μφέροντος. Αλλά άγγί- τούς
Δραγασάκη
"Εψαχναν μηχανη
ετοιμάζ
κες βάρκες. Αυτές
να τυπώσουν δραχμές
είτε βά
μιά δ
στην άλ
Συμπληρώνεται τό «πάλ» του Ιουλίου του 2015
Η είδ
τές εξέδρες.
ντήλι καί έλ
να κλά.
ΜΟΛΙΣ πρό
ιά την άλλαγή
Μπιλ Κλ
σματος
ας...
είναι άρό
«Η Ελλάς μας
397 To
το ζήτημα της ά
πογράψ
ραχμές στη
αριθμόν,
τεροι κατά
ληλως
άρια 20151A
ως... εύφυΕis πρωτοπόρο
inε το επόμε
Ελλάς πλ
γιά «Σχέδιο Β
ρή μετάανατιμήθηκε τό
δο από τή
όπως ζωηρά
σσό- βάση στη
φισμα
οι τιμές
όν ώρα
έμπορευμάτω
ετεBiβασαν περ
από τι
χος της έλληνοαμερ
σε μέλ
άποκάλυψ
τος ΦίλΑ
εκδοθέν βιβ
μόςWikiLeak
ή πρώ
Χθές, ώστό
φων Φαμπρίς
Ζεράρ Ν
τα 50 άτομα, άν καί στή
«Ηθελα
«γεννηθη
Η Στεφ
καταλάβεις
της προεκλογ
πληροφο
ρατειας
ά πρώτη φορά
λα ότι
λου αυτό πού
ρυφαίος σύμβουλος
όπο να
νησις
βασικά
ασπάσθηκε
Ομπάμα,
μβικό ρό
φ' όσο
ράμμισε Ρώσος Πρόεδρος στόν
ίδη δ
άμ. Τώρα
άλλο μόλογ
αυτό και θέλει να
ή ίδια
Της ημέρας
έπέμβ
κτή σε
όταν επιτυγχάκαλά, αλλά, μαθήμ
εκστρατεί
Ελληνικος» όΠηλινος Στρατός
στην Βραζ
βάρκα... Ε
ύσε νά y
ερευνητές, λβyα
σώπου κάνε
καί ή Σελ
Κάθε 80.000
ρόμους και μαζί
χρόνια! Katy
διότι
ύς ρυθμούς
κρατήρες και έτσι έπερχ
άπό το
απορριμματοφόρο. Φυσικά, ό κόσμος μένει ανανδος και
βάζει καθημερ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Επί 66
άειμνή
Διευθυ
τής Εστίας»
λέσθη μνημόσυνο