Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφ
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26656 ΕΤΟΣ 87
Μπ. Κερε: «Το δρόμο για τις
FT: Ασύμβατα
πλεόνασμα 3,5%
αγορές θα πρέπει να δείξει
του ΑΕΠ και
υψηλοί ρυθμοί
αναδιάρθρωση το
ανάπτυξης για την
Ελλάδα, σύμφωνα
ελληνικού χρέους
με το ΔΝΤ
Το Διεθνές Νομισμ
Ταμ
ταστή
η Ελλάδα
στοσύνη στη δυναμική τ
ζεται ελάφρυνση του χρέους της χαι μ
ρη δημ
μική πρ
μμετοχή του ΔΝΤ
πλήρη
inancial Times
φερ
το προγραμμ
που
μης τους, με τίτλ
Το ΔΝΤ πρέπει
την αξ
την ελλη
ή ομάδα δ
ήσει τη
πρόσβαση της Ελλάδας στις
Σε χάs
ό σημείο, η Γερμα
λοιπη Ευρω
η πιθ
ρογράμματο
ότι θα προτιμ
να μην
αποφ
2018, χωρίς
λιο τ
ρόγραμμα δ
σης,
ρυθμιστική
θα μπορ
σημ
προσπάθ
σημ
ση της αξία
χρέ
φύγουν μια μ
Κερέ
Αυτό θα ήταν σοβαρό άθ
σημ
Ο Κερ
η εφημερίδα, προσθ
θηση του για την επιτυχία
αγγελιοφόρ
βάλλ
λλη
ρογραμμ
μήνυμα δ
ρέσει στην Ευρω ώνη,δ
λευρ
δράση
ναλάβουν τον ρόλο που
Το άρθρο σημείων
α χαλάνε
αλογ
απο την
φαση
Ευρ
μφωνη
σοβαρές ανησυχίες
με τη β
Ελλάδα έχ
διαρ
ΙIροσβλ
ροχωρη
νολο μέτρ
ου θα διασφαλίσ
ένα
μία λύση για τ
μότητα του ελλην
α λάβ
θρωτικές μ
ρρυθμ
χρέου
μέλλον της Ελλάδ
ρώ. Ε
λλη
θα μπορ
γνωρίζετε χαλ
,πρόσθεσε, απευθυνόμε.
λά», τη δόση
2,8 δισ.
χρέος, η
δικό τους ρόλ
λοι παίξουν
μαι α
ρόσβαση της Ελλ
ρωβουλευτές
την Ελλάδ
στον
φερ
τροχ
ράδαντα
σμένος ό
ε το μέλος του Ε
τώρα μία συζήτηση
προγράμματος
ν δεν ληφθ
νάπτυξη
ς αγορ
group
Ελλάδα θ
τα βραχυπρόθεσμα, μ
τελ
Συμβουλίου τ
ης ΕΚΤ, Μ
ροθεσμ
φαση για την ελά
φέλη της
λύτερη θέση γ
δρέψ
Κερέ, μιλ
Ευρ
και μακροπρόθεσμα μέτρ
Οικονομικής
Νομισμ
χής Ενωση
διαφερομ
βούλιο. Ολ
ται για τη β
λλη
μότητα τ
Η Οικονομική και
μία της θ
ς. «Προσβλ
μία λύση
το ελληνικό πρόγραμμα προσ
σχυρότερη
Νομισματική
λαμβ
θα μπορ
θησυχάσε
γορέ
μογής
Ενωση στους
Κίνδυνος αλλαγής ιδιοκτησίας για επιχειρήσεις με
στόχους της ΕΕ
«κόκκινα» δάνεια
Β. Ντομπρόβσκις: «Η Ελλά
Νομοθετική ρύθμιση θα μετατρέπει τα
κόκκινα» δάνεια επιχειρήσεων σε μετοχικό κεφάλαιο
δα θα εκπληρώσει τον στόχο
του 0,5% για το πρωτογενές
Νομοθετική ρύθμιση για την διευθέ
πλεόνασμα
ους βρίσκετα
νης,
σε άριστες τις σχ
«χόwινων» δανείων τ
ελλη
τηση τ
πό την Ελλάδ
αλές
ο μέτοχος
πιχειρη
Ολ. Γερο Βασίλη: «Πλειστηριασμοί Πρώτης
ήγγειλ
ς. Στο δ
μος, πρ
τράμηνο τ
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
κατοικίας δεν έγιναν ούτε γίνονται
χοντος
ς αρχ
Γιάννης Στουρνάρας,
τά την πολύωρη
πάλι.
θα μπορ
συνεχ
Εφ' όλης της ύλης
ην Εξεταστική Ε
θεση
ς δεν έγ
μοι πρώτης
πή της Βουλής, που ερευνά τη
μιμόρυθμίσεις. Πιστεύουμε
γίνονται Εχουμε πρ
η κυβερνη
τητα των δ
το 2016 η Ελλάδα θα exπληρ
Ολγα Γεροβασίλη
ραδιοφ
υπερχρεωμ
Ενημέρωση
λογισμ
διευρ
Κατσέλη
τοχο τ
ρωτογε
Ερωτηθ
ταθμ
Η νέα ρύθμιση, θα προβλέπει την δυ
0,5% του ΑΕΠ τη
ς πλ
ρύθμιση
ς πλ
μηχ
μους
πε ο Αντsτρόεδρος της Ευρωπ
ής Ε
τητα μ
ροπή
μπόρους
θέμ
τυλ
ε επιχειρημ
φάλ
ροπής αρμόδιος για τ
ρω, Βάλ
διεν
για τα 2/3
γραμμ
τι η προστ
πιχείρησηλάσπη
τρομολαγν
nρίνισε ο Γιάwης Στουρνάρ
Ντομπροβσχις
ίζοντα
σε συνέντευξή του στ
λήρης. Η κυβερ
μπλήρ
περιοδ
ράλληλ
της ΤτΕ
γερμα
Για παράδεwμ
πος υπογράμμισε
σμοι
ήρη ταύτιση με
hafts Woch
το 2008 έγ
43.000
το 2009 έγινα
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Διχ
Η είσπραξη
διάρθρωση
52.000

Τελευταία νέα από την εφημερίδα