Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Σανίδα σωτηρίαςRecognized text:
@Ματια
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ_ ΦΥΛΛΟΥ 20361- ΤΙΜΗ Ι¦3Ο ΕΥΡΩ
ΓΙΑ 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0ΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΕΕ.
Γερ μανι κό « ψαλίδα
οτι ε κο ινωνι κέ5 πα ροχέ5
Αυξάνεται από έξι μήνες σε πέντε
χρόνια το ελαχιστο χρονικό διόστημα για πλήρη πρόσβαση σε
ΕΙΔΙΚΟ ΑΦ0Ρ0Λ0|ἩΤ0 25%
Επιστρέφονται αναδ ομικό
φόροι 5ετία5 οτου5 ικαστέ5
Μ2.500έως15.000ευρώθα λαπροκαλείηπρότασηηςΒασ.
λαβουν χιλιαδες δικαστικοίτο επό- θαναιγιααυ8ισητουορίωαπσώ
μασ διαστημα. Εν τω μεταξύ.θύελ- ρησης των δικαστικών > σελ. 26
κοινωνικές παροχές για τους
Ευρωπαίους πολίτες που μεταναστεύουν στη Γερμανἱα > σελ. 29
ΟΦειλες σε τραπεζες, Δημόσιο, Ταμεία και ιδιώτες πιστωτες
Σανίδα σώτπρἰας
Εξωδικαατικό5 αυρΒβααμό5 για ΔΟΟ.ΟΟΟ
υπερχρεωμένε5 επιχειρήσετε και επαγγελματίε5
οΜςωοωώππωΜωωΜΜπ
  ΜὲΨἱ ή 'αδανετατωνειιιχει εων
 καιελαΏαιαγγελματΜ Ο
 θαροΒμΜταΜή ΗΜπΜ
ακ“ “ω Με
“ΜΚ   “το Μ
ΔΣΘ ο  ααα ω
Εμπορική Ναυτιλία
θετ1κα μανοματα
για τις μεταφορες
ξηροί) φορτίου
Ο Ανεβαίνουν οι τιμες των νασλων
μετά τα Φετινα ιστορικά καρηλα
Ο Μεγαλη ρεκυση στις νέες παραγγελίες για κατασκευη πλοίων > σελ. 1ο
Ανοίγματα σε καθυστέρηση >90 ημερών
(Εξαιρουμἐνων των καταγγελμἑνων τιπιστήσεων)
το ΣΑΒΒΑτο  .ι ἔΨἩ“ΉἔΜ“ ἔἐΞεΨὡω Π η" κι
ΔΩΡΕΑΝ Με τι-ιΝ  ΜΝ “Μ ΜἩΜ
Στέλεχο5 Με ΕΚΤ
Πρώτα χρὲαε
Κακό το α' εξόμπνο
Μείωση 79%
Πρώτη κατοικία
Σχέδια για
ὅἔιΩ Β· Κ ῖὲ .
ΚΔ' Ο' ΓΟΤθΟ|»
ΜΜ·-“Μ·ι στα” ο· Μ Μ ·|ιΜ - Μ
στα έσοδα από
ΦΟΡ0ΔΙΑΦΥΓΗ. συγκρατηση των δαπανών απο την πλευρα των τουριστών
και Φθηνό πακέτα έΦεραν τη μείωση
στα τουριστικα έσοδα › σελ. 6
μετα έξαόαε
ΑΙΣΘΗΣΗ απο τις δηλώσεις του Ε Σταθακη. λιγο μετα την τοποθέτηση Κερέ.
«Να κλεισει το θέμα του χρέους μέχρι
τα Χριστούγεννα» > σελ. 3
«φρένα» ατασ5
ο ' τι ' ϊ Β Ι κ |
ε  τον ταυριαμα στα αγαρε5 πλειστηριααμαυ5
ο Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις Ο Μπ. Κερέ: Αναζητούμε λύ- ο Τροπολογια για «Με γωρα»
διαμορφώθηκαν σε 38 δισ. ση Φιλική προς τις αγορές εκπσιησης και για χρέη
το πρώτο εξάμηνο και αποδεκτή από το ΔΝΤ προς την εφορια
ε “ ” Σ _”ῦ” ω·
τμ έ έ τ ω8 0- __ _ __
2014 2015 2016 θ
Ιανουάριος - Ιούνιος ω Μ ω", Μι 2012 ΝΒ ω"
01 ΟΡΟΙ προστασιας πρώτης κατοικίας
που ισχύουν τώρα για χρέη προς τις
τραπεζες θα είναι ιδιοι και για οφειλές
προς το Δημόσιο > σελ. 4
Σε χαμηλό 168 ετών βρέθηκε η τιμή της βρετανικής στερλίνας παο