Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με Μάρω | Η" ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΩΡΑ!!! 
και Ρέτσο , ω!!! · υ · “μ .¦Δ¦¦....¦.¦ ΜΜΜ.
στη Νέα Σμῦρν 7 _ < '
· ΜΥΑΑΣΣοΝτΜ `έ ' μ ἱ ·. 1 Η Π! ω ω 1:_Δω ω· ' μ¦$Ἑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ · ΕΚΠΛΗΞΗ ΑΠΟ ”Η «Η» ' Δ ., 7'
ΦοΡτΜΝκΣ ΚΑΙ ω · δ
Με ΜπεΠΑ 7 , Ξ |
κύριος πρόεδρος
«Μαύρο πρόβατο»
! · Ι ..κ Ι Ι
 ΜΒκ 1¦>'νΟ·“ Μ ά Δσ:Δ:3 Με!!! 
  Ωω!!! η! “ω·ω. ω! ω· ^ 
ΒΑΣΙΛΗΣ
κΔρΑηΙΔΛΒ; .ν
ΔΡ. ΦΥΛ. 5565 ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 130
· Ψ! '76 ”705 ΙΝΤΕΓΕ
«·|'|0|0| Μ Ο] Θ @3 · υσ0|·» Μ ;29'...·. `
γ η Ο Ση(|ν0υΜκ πω
- η Παρέα το!! ὁ! ν ,
. Δ Η! Μ|τ“Φερ“ν χθΠ . ουτε σκέψη
Δ (Ιλ/Μ το Π|δ|ὅ| γ'°“. τἀ|μ άουτ
ΜΑΝ δω( ν ι
| λ · | | “Ο ο Νιγηρ·ανός ω
·λ Ξέρω τι
· _ Χ . έκανες ων
υ <~ Εθνικη! ~
“γ ; ο ο! επΙΔοΣΕΙΣ
: >- ·· Μ η" κοκκΙΝΩΝ
ζ έ _. ΣΕΛ6
Γ Με!! Με» Ι Με· ΜΡ
) 4¦ἔ¦Ύ 3 __.ΔΔχο _ ο' «γ|φ|»_“
Ο “ΜΜΜ Η!!!   · δ
υ “ῦυν!!ρΜύς!]γἑ!ηε;“Μ  χα' ε""ν τη
ο Ρεπο!. σκάσω μεγάλων ε..ρω““Μ! βασίλ'°°“·
Ο ΜΑΝθΑΤΗΣ. _ συλλόγων ο Σε ΣγΝΔγΑΣΜο Με με σημασία
ο ΑΝΔΡΟΥ-[ΣΟΣ ε: τ ¦ · Ο· Μαλληλ·σμοί. ο·,συνκρίσ€·ς κα· κοκκΙΝΔ ΛΑΘΗ Μ γενέ°λΜ
·Κᾶ·<  $_ ο! ωρες. πως οπο!0“ς εστ·αζετω οΔΗΓΗΣΔΝ Σε ΗΤΤΑ .
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΥ " ¦ Β η προσπαθεια περαπέρω Βελτίωσης · 83-65 Η ΡΕΑΛ Μ. το" ΜΗΝΩΝ'
πως θ" το

Τελευταία νέα από την εφημερίδα