Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Η πιο ωραία ώρα είναι τώρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9ι“ι!ιιιιιι ··|
ΠΟΝΤ||(|
ὰ?'Ο"Ϊ|κῇ χ,
εαΔοΜΑΔιΑιΑ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ |ΣΑΤιΡικΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ
Μ.τοροητἱΚἰ.ει πωπω 13 σκιαιΡιογ 2016 χ Μια 2€ ο· 1938
· Η πια ωραια
ωρα ειναι τωρα
Μύρισε ανασχηματισμός σε κυβέρνιισιι και Κσιιιισιιν8σὐρσιι
'Ζ 'τι ῇΗ5¦ έ 7 ι Ι
 Ή ΟΣΑ!) ' ' 
%Π·%ΡΠκ“
σικσΝσΜιΑ¦ οι Μες, ιι... γαζέῆα
και τα σενάρια της αεισΜγιισιις

Τελευταία νέα από την εφημερίδα