Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
διοκτησία: I&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. ο Έτος 59ο Αρ. φύλλου 16.875. T
Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 201
0,60€ ο ΤΗΣΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία Τζαβέλα
11. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 οThΑΚέντρο 26510 25.677,33.791- Fac 26510 30350 o http://www.pronoslogos.gr [email protected]
Από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής Ν. Βούτση στονομόλογότουLΜέτα
ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΒΡΑΒΕΙΑΣEΑΛΒΑΝΟΥΣ
OΑλληλολιβανίσματακατά τις σwaπήσεις του Προέδρου
ριθnΚεxθεςnσύσταση εξωδικαστικού
τηςAmήςBouής με την πολmmΗγεσία στηνΑθήνα Στο... Και όνο ηKυβέρνηση σπεύδει
να ρυθμίσει τα χρέηεπιχειρήσεων
Προέδρου της
Αμεση παρέμβασηγαπροσταoίαα'κατοικίας ζητά ποικονομικό Επιμελητηριο
στην ΑΝνα,
κόκκινο- έχουν φτάσει
οφειλές enrεtρήσε
Αλβανικές προκλήσεις
ΑΚΙΝΗΤΑ
επιλογή
ζες ενώ την ίδια στγμή η υπερτης γείτονος
ΔΗΜΟΣΙΟ
γουν» συνpiς νέα μέτωπα
δύο χωρών.
φορολόγηση τους, τις οδηγεί με
ΧΡΕΗ
Τη φορά αυτή υπήρξε ομος
οικονομικό κMμα στην
μα αισθητή διαφοροποηση:
βαρύ, αφού
πλειστηριασμών τις τελευταίες μέρες έχει. eράρ, παρά
ύστατη προσπάθεια
Αλβανούς, χρυσό μετάλλιο δόθηκε από
Ν. Βούτση
Βουλή ο νέος
Εξωτερικών Ν. Κοτζά
νητικών στελεχών
πείσουν την
στον Πρόεδρο της ΑΛβanaiς Βουλής L Μέτα...
νόμος για
με τις
κοινή γνώμη για το αντίθετο.
τη &
Ασφαhστικά Ταμεία Και άλλους πιστωτdς...
τηνχρήση Των
εγκαταστάσεων της ΓΓΑ.
ΟΧΙ σε εκβιασμούς του ΠΕΑΚΙ
στηκε ιδιαίτερα
βανόμενη την δυσμενή κατάσταση
Προέδρου Ν. Βούτση
επικρατεί στις επppήoες.
προς τα Αθλητικά Σωματεία
κοντά περιοσότερο από ποτέ, εrnοπεύδει σχέΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ (Πρόεδρος Α.Ο. Ιωαννhoν):
Ζητούν να πληρώνουμε
διο νόμου, σύμφωνα
ΣΚΟΥΡΑΣ (Πρόεδρος ΓΑΣ): Μας τέrasαν
ενώ δεν εισπράττουμε
έξω απ' το κλειστό της Αμνοτούλας
Εξι στους δέκα Έλληνες κατά
Μπροστά σε οmονομπό
απελούν σημαντικό έργο, καθώς
ίδια τα αθλητικά ouματεiα
διέξοδο Αρίσκοντα με έναρ- &νουν τη
δυνατότητα της δεν εισπράττουν χρήματα τους
της αύξησης μισθών στο Δημόσιο
ξη της νέος ιερnόδοι, πολλά ερα- σης
δες παιδιά 6οποία, ως ruστόν, λων
Με βάσn διεθνή
κατάλογο κατατάσσεται..
ψηλά και σε ερευνητικό έργο
νδιαφέροντα ευρήματα
προκύπτουν από δημοσκόπηση
Πανεπιστημίου Μomδοwος
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
για την άποψη
ήρθε πέρυσι η
αφορά my οικονομική κατάσταEmροτή ΔιοίΤο ποMτεuμα της
γινες στη ΑμνοnούΗ μία μετά
Κέντρου aαννίνων ΠΕΑΚ)
την άλλη έρχονται
vein... επικαιροποίηση της δout
επιβάλει γερές συνδρομές
λους τους συλλόγους
διακρίσεις για
«Παραθεριστικό» θέλουν το Κέντρο
ησιμοποιούνxiρους ευθύνης
Ένα από αυτά.
της, πετώντας έξω όσους αργούπρέπει να λάβει σοβαρά υπό
Παιδικής Μέριμνας Πωγωνιανής
συμμορφωθούν ή ζητούν
της η Κυβέρνηση,
ότι κατά
διακανονισμούς, παρά το γεγονός
με δυσπιστία απότης αύξησης
κατατάξεις
μόσιο τομέα
άμεσο μέλλον.
dΠαραθeριστικό Κέντρο.
για όλα τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας θέλουν τελκά
νός
Αυτή τη φορά είνα το ερευνημετατρέ ουν το Κέντρο Παιδικής
Πανεπιστημιου μας
Μέρφνος Πωγωνιανής, μεταφέροΕυρωβουλευτή
γηση, καταλαμβάνοντας συχνά ση μεταξύ
εκλογές του ΤΕΕ
κόσμου, κάτι
αρκετά υ ηλές θέσεις!
έχουν ενημεΑΠΟΨΕΙΣ
Πολωνός χθες στην Παραμυθιά
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Η ψηφιακή επανάσταση και πώς
Προσπάθησε να κάψει
Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη!
το Ι.Χ. με 83 κιλά χασίς!
μπορεί να σωθεί η χώρα μας
Δεν ατάφερε να ξεφύγει της σύλληψης
Του ΜΑΝΩΛΗΚΕΦΑΛΟΠΑΝNH,
Δεν περνά μέρα
Ευρωβουλευτή τηςΝΔ.
Ο Μέχρι
ρα ένας τρόπος
να σκοτίνα κανείς την
αστυνομικοί της
απόσταση είναι
ταξiδeύει με τεράσnα ταχύτητα.
ρου να μην επrέρουν
mpρεnείς σε αυτή τηνΤάση ο συνάνθρωποι μας χρηένα καίριο χτυπημα
Δικαιοσύνη πρέπει να εμπεδώνει
υπερσύγχρονα μέσα μεταφοράς
διάφορα ruddματα ναρΔικαίου στους πολίτες. Αυτό πρέπει
δείχνουν έμπρακτα οι πρσηmκοί ηγέτες. πρόεδροι
δρουν σε όλη
αυτοκrνήτων, για παράδarγμα, πλησιάζει
κόσμο ο αριθμός
την Ηπειρο.
τριών Ανωτάτων Δmοστηρίων αδίκησαν τους εαυτούς
με τις
Το 1990 στους δρόpυς
δηλώσεις τους μετά την επίσκευή τους
Μέγαρο Μαξμou.
50 ανά
της Κίνας μόλις 55εκατομμύρια αυτοκίνητα, σήμερα ξεπερνούν
γραφοcή ήταν η σύληψη
Οι δηλώσεις
Αλέξη Τoinρο, από τη Θ
υπαγόρευσε αποφόoεις της Δlιοιoούνης, ήταν
Πολωνού
Στην ψrwaκή εποχή
τερες του θεσμού του ρόλou Η στάση της ηγεσίος
μεγάλη ποσότητα Χοας
πόστηpε στην

Τελευταία νέα από την εφημερίδα