Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ταραχή λόγω πλειστηριασμών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧHΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Αρ. φύλλου 29.3630 Ιδρυτής Γ. Α. Βλάχος
Ετος 0%
δικαστικών
Ταραχή λόγω πλειστηριασμών
«Κούρεμα»
οφειλών
Αντίδραση
Ηwβέρνηση προωθεί ρύθμιση προστασίας της πρώτης κατοιaας για οφειλέτες Δημοσίου
για βιώσιμες
όρια ηλικίας
φόβο των κλιμακούμενων κοινωνικών τους
βουλευτές, αλλά
ότι το αμα
δlων έξω από
επιχειρησεις
αντιδράσεων, αυβερνοτικές πηγές
πpοαναγγειλαν ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπήρξε ανησυdaότ
νοδικεια
ακύρωση πλαστη
ρύθμ
οποια
xζει σήμε
ριασμών πρώτns
Σε κάθε περί
δεν
πρώτη κατοικία από πλε
Δημόσιο Σύμφωνα στxό
ταθεί με νόμο
πληροφορίες, το Μέ
λει- ελάχο τους πλειστηριοσμούs, oιοπobιαφορούν
Σε δει
lεsnμέρεs διαπίστωσε
άρχισαν να φθάμεγαλοοφειλέτες, ενώ αντoτονmεξαγγεNaείχε ράλnλα,οι συμβολαιογράφο
ξαναγl
Δεκέμβριο
2015. Σnμειώνε
ύβρε
φή χρεώ
μετά το 67ο
δημόσιο τομέ
Οι Ενώσεις
συμ νήσει το 60%
προ#λέπει το νομοσχέδιο
wnτης αρχαίας Ελλάδας στην Κίνα
ενώ οιδuκαστέs
διxαστmρύθμιση οφειλών υπερ
επιχειρήσεων. Δυνατόm
μεταβολή του συνταγματxού ορlου
πxειρήσεις υπό
όνο
Σε αυτή
ότιεtναι βιώσιμες, αλλά
δικαστικούς
αποφάσισε να πpoxωρήσει
πρόταση εξυγίανυπουργείο Quoδικαστικών,
υπάρχουν περιορισμο
στο πλαίσιο της μεταχ
βουλευτέ
οι λύσεις μπορεί να
περιόδου αποπληρctμήs, διαγραφή μέρους
ΣΗΜΕΡΑ
άλλοι τρόποι ρύθμ
ΤΗΛΕ0
ΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Αύριoο δεύτερος
Σύγκρουση
γύρος στο ΣτΕ
μηχανισμών
στον ΣΥΡΙΖΑ
Αρχίζει σήμερ
το συνέδρι
σωστές.
δεύτερου
ΠHΜΕΝΗ ΧΩΡΑ
κυρίαρχες εξ αυτώ
Επιβεβαίωση
θρυλικό ταξi
Μάρκο Πόλο
Δρομο του Μεταξοί,
νέςσχέσεις.Κrνέζο αρχαιολόγοι υποστηρiτpυν
ουάνγκ είχε ος έμπνευση
αγάλματα
από Βαρουφάκη
διαδικασίες επιδίδονται
μεταλαμπάδευσαν την τέχνη
mστειουνάτι
κράτορας επηρεάστηκε από
κεντρική Αασε
θέσεών
σώπDσή τους στη νέα Κεντρική
ροπή, αλλά
θέσεω
Κύμα αποποιήσεων κληρονομιάς
Στο ναδιρ
Οι σχεσεις
Baσucές αιτίες ntπερφορολόγή
ς περιουσίας
oθανόντος
κυβερνητικής
ΗΠΑ Ρωσίας
ΔΝΤ: Υπέρ
Ραγδαία αύξηση
Θεσσαλονίκη το 65%,
Παράλληλα, κληρονομιά
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
λευταία διετία. Σεόλα
Λάρισα το 68%
Βασικό- φέ
ρόσθεταβά
ρίαμίλn
αξίες
Αντιδράσεις
2015 συνολικά 45.627αιτiσεs
πηρεάζουν επιδόμ
ποtnσns κnρονομιάsέναντι 29200 γάλοβάροs
φόρου Μρονομός
και προχειρότητ
ρέtyuτ μέλος
ρικανικές σχέσεις μετά
3, συμφω
συνδυασμό
ατέθηκανxθ
νόμο Κατσέλη.
προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι
τοδικοστέε
Καταλήψεις
ΟΤραμπxάνε
Ακατανόnπεs,γιατί
Κόμματος Εμμένοντας
Χρήμα και έδαφος
Νοεμβρίου.
δεν συνάδει
νομό ΚαταδTτοστέεs,γιατi γίνεται
κότερους τόνους έναντι
Μόσχας, ο Πούτι
ρό ότι πίσω από αυτές
Χίλαρι λίντονuιοθετεί οΝτόναλντ
θερία έκφ
φανίστηκε xολaxευμέ
βονταoρατσισμό
έλλειμ
ποδ1δετα
πόντος. Από
αλλά προειδοποιησε
άλλη πλευρά αποδεικνύεται πάλι
από τέσσερις εβδομάδες
αμερικανικές εκλογές.
γικό. Ενώ γνώριζε ότι αρκετές
πουμπλικανών μετά τη δημοαomi
Νουμάν Κου
τάδες παιδιά
χώρα, δεν προέBAεψε
σεξιστικές
Τραμπ έpx
θερμού πολεμου
μενες αντιδράσε
δενφρόνΕξάρΚ
Συριακό, παρόλο
προστεθεί απόσυρση
Σάββατοθα
διάλογο ώστε
κά «τα λεφτά
ζάννnoισχετικέsδιαπραγματεύσειs
ψαλίδα υπέρ
ταξύ
υπουργών Εξωτερικό
δεν
Kiντον, σύμφωνα
ΗΠΑ. ΣεργκέιAαβρόφ
μα σωθούν
δενθογεuoευθούν.
Τζον Κέρι αντιστ
Ερευνα: Ακρως
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Στο στόχαστρο Γάλλος δήμαρχος
λογαριασμό
Ο κομματάρχης δρ Σόιμπλε
δημιουργηθού
δρος Βόλοπαρελθόν διατάpαEE καμία χώρα
Ενώσεως αλλά ούτε κ
ARRIVE IT
υπουργού Οικονομικών
έςισορροπi
σταθερότητα τηςzaρος
Πορτογαλία ΑνησιΣαγα νέο
Γερμανίας, στηνouάσηκτονΚαι σύγπολέμους.
Διεθνές Νομισματικό
δρος Σόιμπλε
κόμματα εξουσίας
μείο(ΔΝΤ)σετικώς
ομοσπονδιακές εκλογέ
χρέους-οδο Σόιμπλε
ουσίας &
ένας Γερμανός
στηκuiα τάξη πολιτικών πραγμάτων Ε αυτήτη
ενδεχόμενο βάνα να πτήσει
δρ Σόιμπλ
καμιά περίπτω
Πρέπει να συγχέεται
ώρες
κομματάρχης, μόνον
LES MIGRA
όμως πΓερμανία.
Εκρηξη
wrνσταδιόφορακρατi
Ομοσπονδίας αλalκιστέςo πολιτικούς,
τοuς παρ' ημίν,
Πρόσφατες δημοσκοπήσει
γάλα κόμματα εξουσίας.
ζημιές.
κισμός τηςσήμερον
άλλες Σοσιαλδημοκράτε
uβέρνηση της Ελάδος ανέλαβαν
προειδοποιητικό τηλεφωνημ
στιανοδημοκράτες,παρά
βάλλει Αυτό ήταν.
μπορούν ασχηματiσουνανέ
δρ Σόιμπλε
εργασίας και αδιαταράκ
πόντων σήμερα, όμως οι οορροπi
Royal Holloway Διημερiδα
τήθηκε χθες σεποwό
ρό. Αναμένουμε
(πάλαι ποτέ ιδρυτής
φυσική εξέλιξη
δρΣόψπλ
Χωρίς Σύνορα
πρόσκειται σήμερα
στηριότητα οργανuνεται
δρΣόιμπλελειτουργεi
μία φορά ακόμη
πρόβλη- απλώς
Περιφέρειας προβλήματα πανευρωπd

Τελευταία νέα από την εφημερίδα