Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Μετοχοποίηση δανείωνRecognized text:
ω@ῳ . . .
“νι-“δ   Σ ΙΑ αννννιιιιει|ι8ιαηιΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΪΑΡΤΗ 12 Ο|(ΤΠΒΡ|0Υ 2016 - ΕΤΟΣ σου ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 20360 - Ϊ|ΜΗ Ι.3') ΕΥΡΩ
' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ |(0ΡΥΦΗΣ ΣΤΟ |(ΑΪΡ0
Στο τραπέζι των «τριὡ »
η οριοθέτηση Με ΑΟΖ
Αλ. Τσίπρας. Ν. Αναστασιά- γασία σε εμπόριο. υποδομές.
δης και Αμα. Αλ Σίσι συμΦώ- ενέργεια. τουρισμό. γεωργία
νησαν για περαιτέρω συνερ- και τεχνολογία > σελ. 25
| ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κρίσιμε5 ουνεδριάοει5
στο ΣτΕ για τιε άδειε5
Η διάσκεψη γίνεται στη σκιά ταθείτο όριο ηλικίας αποχώι των Φημών για αίτημα προς ρησης των ανωτάτων δικατον πρωθυπουργό να παρα- στικών > σελ. 26
Εκθεση του Ινστιτούτου
Χαμηλὡνει
τον πηχυ της
ανάπτυξης για
το '17 το ΙΟΒΕ
Ο Η άφεση φέτος θα διαμορφωθεί
στο 0,3%-α5%¦ ενω η ανάκαμψη
το 2017 δεν θα ξεπεράσει το 2%
Ο Το Ινστιτου το προβλέπει υποχώρηση της ανεργίας στο 225%
° Δυνατότητα εξαγοράς «κόκκινων» δανείων από δανειολήπτες πριν από τα ίιιηάε
Φ Οι τράπεζες θα ορίζουν νέες
διοικήσεις και θα επιβάλουν
σχέδιο εξυγίανσης
Πάσο αυξήθηκαν
«Αγκάθι» για την οικονομία τα νέα φορολογικά μέτρα.Το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι θα λειτουργήσουν
ανασταλτικά και θα περιορίσουν την ανάπτυξη
το 2017 > σελ. 4
Φ «Γ. Βαρουφάκης και δημοψήφισμα έφεραν τα οαρίταΙ
οοητι·οΙ8» >σελ.3
Βαρόμετρο ΕΒΕΑ
ΑΠα1σ1ὁδοξ01 για Ασφυκτικές πιέσεις και «ύποπτα» δημοσιεύματα
ί ί |
ΠΝ “ξ10λΟΥΜ 018 Αναου ρουν τα εφιαλτικα
στους 10 Ελληνες
Ο Μείωση φόρων μαζί με ηάταξη
της φοροδιαφυ γης ζητά το 41%
Ο Κατά τωνιδιωτικοηοιησεων ῖ0 48%
σενάρια για την οικονομία
Ο Αγεφάρωτο το χάσμα μεταξά Ουάσιγκτον 
Βε Αίνου ια το ελλ νικά έα
Ο Με τωνιδιωτικωνιιανεπιστημίων δη- ω Υ ί? Ψ ς
λωνει ένας στους δυο Πληνες› σελ. 5
 `κ Ο Νέες συστάσεις απο Β. Σάιμιιλε στην Αθηνα
· ·· να ορίσει το ΔΣ του Υαερταμείου
Σεκλίμα ασφυκτικων Μέσε- ξάγονται οι διαπραγματεύων και δημοσιευμάτων, που σειςγια στν πορεία αιςελληεπαναφέρουν το Οτειάτ, διε- νικής οικονομίας.
Μυστική συνάντηση
με θέμα την Ελλάδα
Ο Στην Ουάσιγκτον βρέθηκαν ια. Ρέγκλινγιο
Μη. Κερέ, Η Τάμσεν και Μ Μηοιίτι
Αποσύρεται η συσκευή
«Βραχυκυκλὡνει»
τη Βατηευη8
το κινητο (Μαη 7
Ο Εκτος αγοράς η «ναυαρχίδα» των
8ηιακφ|ιοηεε του κφεατικοά καλοσωά
Τα σενάρια για έναν δύ- τησαν οι εκπρόσωποι των
σκολοσυμβιβασμὁσχετικά Ε8Μ, ΕΚΤ, ΔΝΤ και της
μετοελληνικὁχρἑοςσυζή- Κομισιόν › σελ. 3
«Βουτιά» 8% σημείωσε η μετοχή της 8αηιευηε,
καθώςη απόσυρση του ΟαΙαχγ Νοτε7 έπληξε καίρια τη φήμη της στην αγορά) σελ. 8
τα «κόκκινα δάνεια» “ο 
τι . 1
.- στο ζ·ῖἔ·ῖ ._
ι' πιο πιο τοι-ι 2οι5 Με
Αποβάλλονται οι βασικοί μέτοχοι που δεν θα συνεργαστούν
Μετοχοποίηοη δανείων
Το σχέδιο για τη διάσωση υπερχρεωμένων εταιρειών
προανήγγειλε χθε5 απο τη Βουλή ο Γ. Σιούρνάραε
ΑΓ0ΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙθΥ
Νέα κριτήρια
για το επίδομα
θέρμανσης
Ο Σε δύο άδικες, ορεινή
Μι ιτεδι νη¦ χωριΖΜαι
οι περιοχές σε κάθε νομο
Ο οι αλλαγές δεν αν:ρεάζων
το συνολικα Μ που θα
διανεμηθεί και ανέρχεται
σε 150 εκατ. ευρώ
Νέα «λίφτινγκ» στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Μπλα
ρωτάς “Μενα Το. ΑλεξιάδηςΤο σχέδιο προβλεπει εκτος του διαχωρισμού της χώρας σε τεσσεως γεωγραΦΜς ζώνες κα' Χορήγηση του επιδόματος με διαφορετικά κρπήρια σε κατοίκους ορεινών και πεδινὡν περιοχών στον
ίδιο νομό. Ετσι. θα αυξηθεί το επίδομα για τα νοικοκυριά των ορεινών περιοχών σε κάθε νομό και
θα μειωθεί για τα νοικοκυριά των
πεδινὡν περιοχών > σελ. 6