Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΠ|ΚΑ ΚΑ| Η ΕΑΑΗΝ|ΚΗ ΑΑΥΣ|ΔΑ
$ϋΡΕΠ ΜΗΚΗ ΚΡΗ"ΚΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Μκ··ΜΜΜΜ·
 "·ἩΦΜ· ο." . 2.
φατσα;” ί ΞανΓοεΞΓ
τ2 οκταοΡτογ 2οιο. Καθημερινή Αθλητική Εφαμερίὁα. Λα οοΜω ιστό. Τιμή; τω ο
"|Η|(0Σ“ΕήΞΕ;ΤΠ ΜΕΜΜ¦ΤΥ  ς
ϋρσσή γ@ Ρέτσας, Μανθατής. Λ.ν6ρούτσος και νήσου
ΜΜΜ τα ωστοσο τῶς ;ΕμττοακτήστήρτΕή στα "διαμανττα”
_.·¦·.
της Λκῖτδήμτας απο ΜΠΛΕ · Μπι Μεγαρίτής οτ επομενοτ
“Περήφονοτ γτ' αστο το στον. να αποτελέσουν
τον σκελετό της ομαδας μας”
Τ"Σ "Η"
“σολ ' ;  '  κτκονκοτττο Ματ
ο Ντε Τα Μαεγτα! · θεραττεία · ζ! “ · _   Το ΜΜΜ Δικαστήριο έκανε δεκτή την
στο Ρεντη χθες ο Φσρτσυνής. | ·. χ _ ο ” τ ὲ“ τ ι · γ χ προσφσγή ισα Βίκτωοα Μήτροσοσλοσ κατ οοΚετ
 ἱ αγώνας δρομου για το Σαββατο ή η - ' ή ¦ ο · > > ο ·· , . Η· ·  στην ΕΠΟ ὁτοτκοσοα εττττροττή χωρίς τον ίδιο!
 '· Εξω; Μετα σε |ντἑγε_7 ο _:·ν = ο . . . . · Παραβαση του κατασταττκοσ της Ομοσπονδίας.
τλτβσγεΒττς γυρω  Δ η Δ' _ ' . τ ορατός ο κτνὁσνος αττοβολής · ΤΥΧΜ0 σου
 ο· . ή το σεναοτο της αναβολής των εκλογών
ήταν κατ πόθος τον Κοντονή: