Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Πέμ@Μ @τ@ᾶ@Μ@
ΤΕΤΑΡΤΗ 12
ΟΚΤΩΒΡ|ΟΥ 2016
Τον ζοτζισόφι
π οταν" |
οι ασ |ρανοι
ΣτοιχιιΜΑτικΗ ο
"ΜερΗΣ'^ πΑρΔΣκι-ιΝιΔκΗ εΦΗΜεριΔΑ
ΙΣΠΛΝΙ Δ
οΔι-ιι·ογΝ <
ΠΡΟΣ /- /|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
«Σύννεφα»
| · ε ἐ› στο όῦστ!Ιμ“
για Ντιγκινι <<Β=|:¦ἔδεση που Φτανει
83 ' Μ
για ειδιύ
μέχρι και · η
ἔο ΖΟΟ και δεν ιιέ ο· ει απο τα 2.25 7
ΠΑΦΥΛ|Δ||Σ 
ΜΕ ΚΑΘΕ
ΚΒΣ|ἩΣ! !!
Επιθυμία του Σαββίδη να τον
Σω 4 παρει πισω στην Τούμπα
στο Περιστέρι
ΤΤ] ΜΊ`“ :Ξ
 ι “ .34
Ιω ιιλιΙνι› γαι μπι >~ι`ιιι·ι馛ι¦ι ΑΜ
ΜΑΤ 'ΙιινιΜηνιιιιιιη
ο ΑΑ-|-ΦΗΣ
Σι<εψεισ ντι :ιιιι›ιιι:ζιιι;_ι
ι/(ι·ι·/ΉΜἩ:ζΜι Πτι; χ ἴ)/ιιιιιιιιιι“)
Σελ 5
 Πρειιιἐρα στην Ευρωλιγιαι (Ρειιλ·
πωσ Β· 0 λατρέΨετ=;
ΝΕΑ ΣΟΥΠΕΡ
Γ ΑΜΑΝ"
ο ι “Μπι ·
ο _ _______  γ .
Ι ς', |ι
ε  ι ι  |
ΒΛΖΙΛΙ Δ ι = “·  ω
ι_ - Έ ~· Σελ 11-23
κ , γ _
›_- ξ, .
“Η , :
γ Ηπα?
ι  .ι
Πέρασε τη Δευτέρα
και η βασική πρόταση!!!
πΛΗΡΩΣΕ
77 Πλήρωσε με 5.00 το «Χ»
του Λουξεμβούργου
ο Ξ=  ΝΤ .
'7 'ι Ξ ὅτε ο
Ολυμπιακος) και στο Γιουροκιιπ