Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
ΝΤΕ? 
ΤΕΤΑΡΤΗ |ΖΟΚΤΩΒΡ|ΟΥ 20|6
'ΔΡΥ-ΤΗΣ Τ. ΣΠΛθΛΡΛκΗΣ ΕΤΟΣ 291 Ξ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7256·Τ|ΜΗ |€
Συνελεύσεις για
προϋπολογισμό
ΣΕΛ|Μ 9
Απέκουν απο τους Σινέ-ιια ρέα από '
πλειστηριασμους την Κοινο_τοπία
ΣΕΛ|Μ 4 ΣΕΛ|Μ |0
Κοντονής: 3 εκατ.
ευρώ για τα στάδια
Ιραφείο ΕΣΠΑ νια τον
αθλητισμό
ΣΕΛ|Μ 4
Προσκύνημα
Ρώσων Ναυτικών
στον Άγιο Ανδρέα
Φυσικό αέριο
έρχεται από το "9
Ἐρνα 250 εκ.
ευρώ μα την
επέκταση
του (δικτύου
μέσω ΕΣΠΑ
Στην πρώτη
τροφή να
τροφοδοσία
Βρίσκεται και
η Πατρα
ΣΕΛ|Μ3
ΓΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Εντατικοί έλεγχοι
οτα καύσιμα
ΤΜετη παράδοσης
κατασχεμένων
αρχαιολονικών ευρηματων
από τον Αναπληρωτή
Υπουρνό Προστασίας του
_ Πολίτη Νίκο Τόσκα στον
Υπουρνό Πολιτισμού
ΕΑΜ 8 Αριστείδη ΜΜΜ ΣΗΜΑ 6
'Με τι5 Οτι “
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Ι.Ο.Π.
Η Ι | Διαπιστώθηκε μία
ΒΡεΠε[=;:νΞ: :ἔ:10ςοΚ ως:  μ   Μ ε   περίπτωση νοθείας.
Πατήστε «Μου αρέσει» & τα ΤΕΤ0Ν0ΤΛ     Πρώτη”, Ι0·000 ευρώ
θα φροντίσουν για την ενημέρωσή σας ΕΛ Η ΣΕΛ|Μ5
ΣΕΛ. |Ζ .