Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οςοειιεπ@οτοιιοτ.ετ
Δ/ΧΤΣΧΔ|'Ο|ΕΡ
«Φως στο τούνελ»
από 'Ελληνες
επιστήμονες Με
ΕΝ ΑΝΔ'Ό"ΟΝΗ ΠΣ ῖΟ Ο|(ΤΟΠΡΤΟΨ
ΣΤΟ «όπλα» αγ |
και κτηνοτρόφοι
Τα τζιχαντιστικό
“μπουμπούκια· φυτρώνουν
σε ευρωπαϊκές φυλακες
Σελ. 8
Απόχώρηαη λέμπα
από την Εθνική
ΞΑΦΟΤ||(Ο ΑΤΟΤ|Ο
Ο ΔΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΑ| Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΙΟΒΕ: ΜΕ|ΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤ|ΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
  ` υ πει φ ο λ”
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α
Σύγκρουση για τη διαπλοκή
μέρος δευτερο
ΕΤΥΜΗΤΟΡ|Α ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑθΜ|ΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓ|ΟΔ|ΚΕ|ΟΥ
ΠΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΑΝΝΥ
τι Γι  
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ'Ο
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ Ε|Δ|ΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΥΣΤΜΑ
«Κούρεμα»
και αντίο
Στο σενάριο για ένα κούρεμα χρέους που θα συνοδευτεί από θτεχἰτ καταλήγει π γερμανική Β|ε Νε" μετά
τις εξελίξεις στο Ευτορτουρ και με δεδομένπ τπν απειλή του ΔΝΤ να εγκαταλείψει το κλαμπ των δανειοτών.
Η εφπμερίδα θεωρεί ότι π γερμανική κυθέρνπσπ είναι σε αδιέξοδο. "Το
γεγονός ότι το ΔΝ" απειλεί να εγκαταλείψει το κλαμπ των δανειστων,
φέρνει πι γερμανική κυθέρνπσπ σε
πολύ δύσκολπ θέσπ. Διότι το κοινοθούλιο είχε θέσει ως όρο τπ συμμετοχή των αυστπρων ελεγκτών του ΔΝΤ,
προκειμένου να συμφωνήσει στο τρέχον πακέτο στήριξπς, αφού υπάρχει
έντονπ δυσπιστία απέναντι στπν Κομιστόν. π οποία τπρεί πιο ενδστική στάσπ. Εάν το ΔΝΤ δεν συμμετέχει πλέον
οικονομικά, θα είναι σχεδόν ανέφικτο για τον μεγάλο συνασπισμό να
πείσει τους πολίτες ότι π Ελλάδα δεν
είναι ένα τεράστιο Βαρέλι χωρίς πάτο”.
Το άρθρο υπό τον τίτλο "Κούρεμα
χρέους και μετά αντίο!" καταλήγει στο
παρακάτω σενάριο όσον αφορά τον
οικονομική και ευρωπαϊκή πορεία
ως Ελλάδας: "Σαιν καλύτερή περίπτωσπ π αποχώρπσπ του ΔΝΤ θα
μπορούσε να αποτελέσει τπν αρχή για
μια ειλικρινή συ:ήτπσπ σχετικά με
ένα γενναιόδωρο κούρεμα χρέους για
τπν Ελλάδα - με παράλλπλπ αποχωρήσή ως από οι νομισματική ένωσή".
Ο λογικός