Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
@Η Ρ0Δ|Α|(|·|ἶ
ΤΕΤΑΡΤΗ ί2 ΟΚΤΩΒΡ|ΟΥ 2016 ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΠΡΩ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ τιμή: ει ΛΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2Τ.όί5
Λεφτά υπάρχουν
στο δήμο. αλλά
δεν διατίθενται!
Λόγω έλλειψης φορολογικής ενημερότητας.
Ο ΣΕΛ. ό
Οι σύνεδροι
του ΣΥΡΜΑ αΠό
τα Δωδεκάνησα
Ποιοί εξελέγησαν στις εσωκομματικές εκλογές.
Ο ΣΕΛ. 7
Τσιγγάνα
εξαπάτησε
Της Πήρε τα χρυσαφικά για να της
Πει τη μοίρα της!
μεγαλοοφειλετών
@σε κ
· Ξ ¦›
--_ ω
έ _ ἔ ἔΞ Ξ!
__ ἑ ,ἈξΞ Ξ με
Ξ _ β!
ΔΟ ΣΕΛ|ΔΕΣ '
Προκλητικά Ν0ΤΛΜ των
Τούρκων για το Καστελλόριζο
Λμφισβητούν ευθέως την ελληνική κυριαρχία. εκδίδοντας ΝΟΤΛΜ με την οΠοία αναφέ- 
ρονται στην ελληνική ΝΟΤΛΜ Λ2200/Τθ. η οΠοία δεσμεύει Περιοχή δυτικά του Καστελ- ι· ζ“ κή: τ ι 
λόριζου. λόγω διεξαγωγής άσκησης 5ΛΗ το διήμερο Τ8-ί9 Οκτωβρίου. Ο' ΣΕΛ. 3 ή '· " ' ·- 
ΑΠΟ ΤΗ Δ|Ο|ΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΛΡ
Διαταγές πληρωμής
ύψουςΒεκαιφμυρίων
Εναντίον 33
Προς την εταιρεία
Οι διαταγές στρέφονται κυρίως εναντίον
μεγαλοξενοδόχων. οι οφειλές των
οΠοίων Προς την ΔΕΥΛΡ ανέρχονται σε θ
εκατομμύρια ευρώ. Οι υΠηρεσίες της δημοτικής εΠιχείρησης. ετοιμάζονται να κινήσουν τις διαδικασίες για δεσμεύσεις
λογαριασμών. κατασχέσεις κ.λΠ. Το θέμα
είναι βασική Προτεραιότητα της ΔΕΥΛΡ
Ο ΣΕΛ. 8 Ο ΣΕΛ. 5
|ΑΤΡ|Κ|·| ΑΝΑΚΟ|ΝΩΣΗ _ Δ ή 7
Ο εΠεμβατικός Καρδιολόγος Γιατρός - Ι
Γιωργος κ0Ρ°βΟΜς- Το οΠτικοακουστικο -εκ"" ,
ΜΒ. ΡηΟ. ΕΕ5Ε. ΕΛΒΟ. Ι  
μέχρι Πρόσφατα αναΠληρωτής Διευθυντής Ι μ
στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Ι  
ανέλαβε αΠό Τη Οκτώβρη 2016.  
τη διεύθυνση της Καρδιολογικής Κλινικής Ι Χ ν
του ΜετΓοροιίτεη Ηοερίταί ε"ιβίωσ"
(ΜητροΠολιτικο ΟεραΠευτηριο). Πωχωκή εργοσίο Μό ρ06ίτΠ η ς
, φοιτητή. 
Ο γιατρός θα δέχεται τους ασθενεις του μ 3 _ε ο “
στη νέα του διεύθυνση: · ΣΕΛ' ω *Ο
ΜεττοροΜεη Ηοερίιεί. Εθνάρχου Μακαρίου θ. Ι
Νέο Φάληρο. Πειραιάς. ι8547. καΪΠδ|κ° στ" καν
Μιτιιειτ2ιτ:ΞιταΜ μονο Τεσσερις 
2ιοΔ809139. Πολιτισμό. 8981 σοφια Μό τους ι8 κοτΠγορούμενους για την απόθεση νορκωτικών. Θα .σ“Ρμετ“σχο“ν .ΜΝ "ωκἘες
ΑΜΠ . ΣΕΛ- 9 αΠο Βέλγιο. Γερμανια και ἔιἔἔΧιἶὲ
Θου. κ