Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και όΧ1 πολλα
. ι 0 Γιώργος
0 Ι ›` _ Αμβροσίοιι
 Ο  Δ κι. ο
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3030 - ΕΤΟΣ 13ο ΤΕΤΛΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ 0,50 ΤΗΛ: 24410 80888
 από τους λίγους"
Τήν αποχή από όλους τους προνραμματισμενους¦ νια σήμερα Τετάρτή¦ πλειστήριασμους ανακοίνωσε το Συντονιστικό 'Ορνανο των
ή' συμβολαιονραφικών συλλόνων τής χώρας
Εντός τής εβδομαδας¦ οι συμβολαιονραφοι θα αποφασίσουν τήν περαιτε ρω στασή τους και¦ συμφωνα με πλήροφορίες αναμενεται να
αποφασίσουν τήν αποχή από τους πλειστήριασμους πρώτής κατοικίας
κάθε πλειστήριασμός που διενερνείται σε ακίνήτο το οποίο χρήσιμοποιείται από τον οφειλετή ως πρώτή και κυρια κατοικία είναι κατά
ευθεία παραβασή του νόμου. Η προστασία αυτή συνανεται ρήτα από
τις συνταγματικές αρχες. Πιο συγκεκριμενα το αρθρο θ του Συνταγματος ορίζει ότι "Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικονενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστή". Σελ 5
Αυτοδιοικηοη Κοινωνια
οι τοπικές Τα έργα στον
κοινότητες του ΕπΜνόπυργο
Λ. ΠΟΛΕΜΟ Ολοκλήρώθήκαν τα _;“'
Οι πρόεδροι του Λ. Πα- έργα τής Πομποί!
λαμα βρεθήκαν Ψής στον Ελ
στον Β. Τσιακο κι. 4 Μνόπυρνο κι. ο
' σας συνελήφθήσαν Ο καρδιολόγος κ. ΜΝΩΛΗΣ ΚΛΗΣΗΣ δέΧετα1
στο ιατρείο του οδός Ν. Χαρίτου 10 όπως παντα. Συνταγογραφήσή κα1εξετασε1ς ακτινολογπ<ές¦ αξονπ<ες¦
ΤΒΙΡΒΕΧ¦ υπέρήΧοι με όλα τα ταμεία.
Τήλ. 2441024050. Καρδίτσα
επτα μέλή τής ορ_ νανωσής
ι · ι Ι
¦ Εξαρθρώθηκε ¦ Μεινε· το
¦ εγκΜματική ¦ αιματηρό
ι - ι 
¦ οργανωσ Η ¦ κεφα
¦ Που δραστήριο- ¦ παω...
ι ' ¦ ι ,
¦ ποιουνταν στή δια- ¦ Τής κοιλα¦ κίνήσή μεγάλων ¦ 899 των 'τεμ'
' ποσοτήτων ναρκω- ' ΜΝ Σελ- Η
¦ τικών ουσιών στή ¦
Ξ Λαρισα Ξ
¦ Σε συντονισμένή ¦
¦ επικείρήσή του ¦ ΜΙΚό£
¦ Τμήματος Λίωξής ¦ ΚΑΡΔΙΟΛΟΙΌΣ
Ξ Ναρκωτικών Λαρι- Ξ