Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Έτσι έκλεισαν τις τράπεζες"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,, ΘΑ ιΣχγΣογΝ
ΑΠΟ Το 20| 8
||θ|ΕΣ ΛΛΛΛΓΕΣ 
||ΡθΤΕ|ΝθΥΝ  
θ| ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Γ|Λ ΤΗ" Μ"
ΒΟΜΒΕΣ ΣτογρΝΑρΑ Γ|Α Το ΡΟΛΟ
ΒΑι=ογΦΑκι-ι κΑι Το ΔΗΜΟΨΗΦ|ΣΜΑ
“Ετσι έιῶεισαν
τισ τράπεζε5"
ΠΗΓΕ Ο ΒΛΡ0ΥΦΛΛΛΣ
στην ΕΚΤ και είηε
ότι είναι ο υηουργός
Οικονομικών μιας
χρεοκοηημἐνης
χώρας
ΜΛ|Σ "ΜΝΗΜΗ"
το δημοψήφισμα έφυγαν 900 εκατ.€ αηό
τα ΑΤΜ, οι τρόηεζες
δεν μηορουσαν να
ανοίξουν
 ί ιιιιιιιοιιιοιιιιιιιιι
για την καταστροφή
αηό τον Δεκέμβριο
του ΖΟΤ4, όταν ζητουσα εκλογη Προέδρου
της Δημοκρατίας
 Με Υ99τεκὁ<
Επίδομα
θέρμανσης
με τον...
Ταχυδρομικό
κώδικα
Ρ .-3. _. . _
..ίἘ:μ:» 
 ΕΦ0Ρ|Λ ΒΓΛΖΕ| ΣΤΟ ΣΦΥΡ| 8Λ|(|Ν||ΤΛ ΣΤΟΝ ΕΥ0ΣΜ0!
ί  Τα;; - κ
Δ |σο ι· για' _
δοῆοφονία
της Αννυ
 Ο' Εκι=ι-ιΞιΞιΣ ΣΤΟ “θΑ|_ΑΧΥ ΝΟΤΕ 7” κοΣ·ι·ιΣΑΝ ι9 Δ|Σ.$ ΣΤΗ 5ΑΜ8"Νθ τ : ΣεΛιΔΑ16
ΣΤθ Ε|Λ||(θ
Ε"θΕΤθ
Λ|ΛΦΩΝθΥΝ
|'|Λ Τθ ΧΡΕθΣ,
ΣΥΜΦΩΝ0ΥΝ
ΣΕ “ΣΚΛΗΡ|·|”
2η ΛΞ|0Λ0ΓΗΣΗ
ο πιο Ύ
“ιιχιιιιιιιΕι··
ιο εγνατια
ΠΑ ΤΗ θ|·|ΤΕ|Λ
ΤΩΝ ΔικΑΣιΩΝ
«Μόνο με συνταγματική αναθεώρηση»,
δηῆὡνει ο καθηγητής Α. Δημητρόη0υῆος
Ρ ΕΞ. _. 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα