Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
.ιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιι
Η βελτιωμένη λειτουργική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς
οδήγησε το α' εξάμηνο σε αύξηση της λεπουργικής κερδοφο·
ρίας του ΡΡ θτουρ, με τον πρόεδρο Δημήτρη Κουτσολιούτσοὲελ
Υπερκαλύφθηκε σε χρόνο-ρεκόρ το βιβλίο προσφορών για
το ομόλογο πενταετούς διόρκειας που εξέδωσαν τα Ελληνικό Πετρέλαια. με τον πρόεδρο
του ομίλου Στάθη Τσοτσορό.
Είναι μονόδρομος η αξιοποίηση
του συγκριτικού πλεονεκτήματος
των πρώτων υλών και των αγροτικών μας προϊόντων για εξοδο
της χώρας από την κρίση, δήλωσε ο υπ. Βαγγελης Αποστόλου.
Σελ. 5
Τρίτη τι Οκτωβρίου 2018 · Αριθμός φύλλου 827 · 0¦50 ευρώ
ἑ[ΙΠΣἔ[ἑΠ©ΠΠΜῶῖΠΜἩ
0|κ0Ν0Μ|Λ
τι ω. ΜΗ ω
.γ γ.._¦ .- τ. ._ _· ¦
δ ;¦ η.: " Α#γ @ἑ·.“
' # επεκτΑτι-ι ΔΡλΣτΗΡιοπ-παΝ
Με υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα και τον κύκλο εργασιών να
ανέρχεται στα 87.8 εκατ. ευρώ ολο·
κλήρωσε το α' εξάμηνο 2016 η ΕΥΑΘ ΑΕ., με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, καθηγητή Γιαννη Ν. Κρεατενίτη.
Σελ. ι ι
ΕΠ|ΛΟΓΕΣ "|Α ΕΠΕΝΔΥΤ
Την τελευταία δεκαετία, και ιδιαίτερα μετά το 2008, οι εταιρίες -στην
Ευρώπη και αλλού- εκτός του κλασικού τραπεζικού δανεισμού αναζητούν και χρησιμοποιούν και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. 
φερε ο προεδρος Βασιλης Φουρλης.
Σελ. 8
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινα
ι; ε. ε Με; *
.1Μ1¦.
τι ΣΤΡΑΤΗΓ|ΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣ|Α
Την πεποίθηση ότι για τις ιπποδρομίες ΑΕ. είναι πολύ σημαντική η παρουσία της Ηεγ|εγ Τυπιετ και τα στελεχη της θΒ| Ηεοίπ9, εξέφρασε ο β'
αντιπρόεδρος Οδυσσέας Χριστοφόρου, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια κορυφαία αναβότρια.
Σελ. 7
Δ|ΑΤ|·'ΡΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡ|ΑΣ
Άνοδο παρουσίασαν τα κερδη εξαμήνου 2018, καθώς το μικτό κερδος αυξήθηκε Με 5,θ% σε 12,7
εκατ. ευρώ. από ι2.ο4 εκατ. ευρώ
το α' εξάμηνο 2015, στον ΟΛΠ, με
τον ανώτερο σύμβουλο διοίκησης
Αθανάσιο Λιαγκο.
Σελ. 9
στον ιστότοπο γννννν.ντααίπί.εν
κλιπ" - Με"
ΜΗΝΑ ι ΜΜΟ ΑΘΗίδΓ“
Σε ανοδική τροχιά
κΡ°Ψ"?ϋ!9!ῳΡ”ῶ“
ΜΜιΜ -<>-“--. “ 
Μ··ΙΜη