Πρωτοσέλιδο King Bet:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιιιΤ.ιι9ιι“ΗιιΗΤ:. οΒΑΣιΑιΑΣ Τον @ΤοΜΗΜΑ  2.Βοε
ΑΜΗΝ Π'
 χρΗΣΤοΣ
ΣαΤΗρΑκοιΤογΑοΣ
Περνάει
Π Αγγλία
.ἐς Δ ΦαΝΤΑΣ ο ΘΑΝΑΣΗΣ Τῷ ΝικοΣ Μ Ά ΦΩΤΗΣ  ΤιΑΝΝΗΣ
έ Βιι.ι.ΑΗΑ8 έ ή ΤΣογΝΗΣ  .¦κγΑαΝΗΣ ΜΑ κογΑιΑΝοΣ Με ς ιΤΑιΑκοΣ θ κΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ
Η πίεση Η ωρα Των ΒολικόΤαΤα Χ Με σβιΤσΤές Ι ο ι·ιροι·ιονιιΤιίς Με φόρα
σΤον κανει· ι·ιιΤσιρικαδων σΤούς «μικρούς» μηχανες οι Γερμ~ανοι Των 270 ευρω σΤιι Βενεζουέλα
 ΛΑΤ|Ν|Κ|·| ΑΜΕΡ|Κ|·| |'|ΡΟΚΡ|ΜΑΤ|ΚΑ 02] Α' ΒΡΑΖ|Λ|ΑΣ
Χ Χωρίς Νε'ιμόρ Τα ΤελεύΤαία ΦωΤιό σε Τρεις...
Θ π Βραζιλία εισιΤήρια νειΤονιές
.|| [Υ|'!!Λ|'|Μ
,μ σε γαλανόΑεύκΟ ψώνιο
έν ι' οι "5 κορυφαίες ομαδες ξεκινούν Τον μαραθώνιο
“ ί Των 7 μηνών με όνειρα και προσδοκίες.
' Σε ένα σούπερ δισέλιδο όλα όσα πρέπει
να γνωρίζεΤε για Τα 4 πρώΤα μακ
Δ  Ί '