Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛ|Τ|ΚΑ ΚΑ' Η ΕΛΛΗΝ|ΚΗ ΑΛΥΣ|ΔΑ _ _. . › ΒΡΕ" ΜΑΠΚΕΤ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΔΩΡΟ 
εαιτοΥὴ
. 7 , , Μ.
ι . . ,.“ω“ω .Μ
ΜΜΜ  ΜΜΜ εΜσΜ ΜΜΜπ·κι
Μ. Γ|ΒΛθ'ΩΤΗΣ · |Π0ΚΜΥΨΗ:
ΣΤΥ|'Ν0Σ εκΒ|ΑΣΜσΣ ΑΠΟ
Το Β|.08 ΤΟΥ ΒΩΜΑ|ΔΗ:
ΛΠΕ|ΛΕ| ΠΜΑ ΜΕ
ΚΑΣΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΠ ΧΑ'
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΑ!
μπασκετ Τ 38ντοεΞτ
Ι Ι οκΤ0ΒΡιογ 20Ι 6. Καθημερινή Αθλητικὴ Εφημερίδα. Δρ. Φὑλλον Ι .895. Μή; ΤΜ ε
«των Μ Χ
|νννκ«›
 . Οι 4 "μαναὁικσἱ”, ιζ
 . τα ”περασα κύριε . 
στον παγκο” και οι..) .
]Ϊανετιαφσι! Πῶς κραταει Ο
Ο! τις ισορροπίες και σοῦ
Ό ρ στηρίζεται · Γιατί οι
/ Ο . - . _ ' .Ξ Ο ώρες των ΠροΠονἡοεων...
Β Βγαζουν εκτός Ντα Κόστα
 τι. ., ¦  !  - . ,ὲΨΕ:;ῖ2:Ἡ::Ξ;:Μ
. . ο.. ΜΝΗΜΗΣ- | 5 .. - _ Δ
`_ Μ1λ1ΒὁεΒ1τς εφτασε τα1+1 αξία Ι ' “ γ Ζ ξ τ
σε.ὁλες τις· οργαἶὡδεὶἶΟργἱαὅε με Ϊ. ·ῦ 
φανέλα της Ωραιες καντρα στην Αυστρία .ἐκ
'-.·ΥΑἩθἶὡθηκε ατΪὸ'ταν Τύπο της Χώρας του · ·
Ϊ. ·  .- ι _ · .
Γ'ἈΝΝ|ΩΤΑἐ Η [ΠΡΩΤΗ] ΚΜ" ΑΠ0ΨΗ ΤΟΥ ΜΠΕΝΤ0 Π|θΑΝ0ΤΗΤΕΣ ΕΠ|ΣΤΡ0ΦΗΣ
Ρ; ““ θ ( Ο ”
Μέ·τς|ιιΜιας|Μι·· τι Μος.  ϊ
ιαΜκὡτζΜα* " ~ °
- Ρ =
κ.ιικοΜΜΜΜ Α 'τ 8
Η δίωξη τον 'Μαιο
κόλαφος και για Μάνιαλο! Μ·
ί αΠὁ τ Γαλλια -Μ
τον Ζ?Χἶὅν“ὅῖἶιακ ~ 
γ. της Χτ3ΒΡἶς μεντ- ΕιΜ την ιωλαΜΜ στο... ΠΜ τους · 'ΜΜΜ"Ψ
Μ·ηΜ··'η