Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
·$ 'θ “-'
. . 53:
_ ,ραμμεν0ἶιιψἴΠφι
 “Ἡ>,έ·>- “
εἴ η η _ ι '|
Δ_ μου Φι)ιαὁελφεια8-Χαλκηὁόνα8,
αφορα των αηορριμματόφορων.
! 7 αηό το χωρο ηου ανηκει στην ΔΕΚ σ
 αθώα  ~
ε Μτιιντι<ἔτζ”ζ
ἔ Β 6908202' η
ἶὲ'“Δγϊ·9-λ1 .
ηο;Ω“ν"°  ¦
'Ρο:ηεἡ-- _
7 Βρότσλαβ Μ
· Νι|εω“"ῦ“
ι_· .
ι Ρ 77
- ι - Ί :
. _κ χ .· ··~.
Β· Δ κι ι· Ϊ· 'κ με· ι   “4 .!`· '
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΛ|ΛΤΣ|ΚΛΣ όιείσ6υσε στην ηιατσα των ατζεντ
σχετικα με το «ρ|αη Β» τη5 ΑΕΚ και του τεχνικού τΠ3 διευθυντή για το θεμα του ηροηονητη
· Πολυ αισθητή η βαρια ατμόσφαιρα στον κόσμο · Δεν έχουν ξεηερασει οι ΑΕΚτζη6ε3 το σοκ
αηό την εικόνα στο Φαληρο και το «τι γινεται με τον ηραηονητη» κυριαρχεί ακόμα ηαντου
 ι0-ἶ“ Δ
_ ΚΔ' Σ·ΤΑΦγ^|ΔΗ Ο Μ'^'ΆΣ|Σ·Ϊ ΚΔ' Ε
4 ΔΟΚ^Ρ| Ο ΜΑΝΤ^^0ΣΣ·ΕΜ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ
3 7 οΜιΛογ [ΠΜΜΑΖιιΜΕ το ΒΕΛΓ|0