Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ξεκινούν οι αιτήσεις
για μετεγγραφές
φοιτητών ΑΕ'
Η Ταρτούς γίνεται
<<ιιόν·μπ>> ρωσική
ναυτική βάση
«Πράσινο φως» από τπν
Κομισιόν για ενίσχυση
της ρευστότητας
Σελ. 8
Συνερ
γασία 
ιπποδρομίες ΑΕ
για την 08' Πεοίπς
“'  | :τ
τωπΕΖμ Μτιι<πΣ ° "
ο ῦΜ©@1|!ιθΜ για"
το <ἶμαύρο>>< στα* καναλια
η ..α-.μ ν·
ΣΕΒ Ζ
ο θησαυρός
Η πολυσυ:πτπμένπ συνεδρίασπ
ως Βουλής για τπ διαπλοκή και
τα διαφθορά ήταν τελικά μια από
τα ίδια. Ούτε ονόματα ακούστηκαν, ούτε κάτι που να δείχνει ότι
έχουμε αλλαγή ρότας.
Βολές εκατέρωθεν με δπλώσεις
του τύπου "δεν αξίιει π χώρα να
έχει εσάς ως πρωθυπουργό κύριε
Τσίπρα" ή "όταν εγώ έκανα κατά·
λήψεις εσείς ξεκινάγατε τπν πολιτική σας διαδρομή παρέα με τπ
8|ειποπε κύριε Μπτσοτάκπ". Μια
από τα ίδια. Και στπ μέσπ οι πολίτες οι οποίοι Βιώνουν για άλλπ
μια φορά αι φτώχοποίπσπ. Με
τπν ελπίδα για κάτι καλύτερο να
μπν υπάρχει πλέον. με τπν ανάπτυξή να έρχεται κάπου στο μακρινό μέλλον ασθμαίνοντας, και
τους δανειστές μας να ερί2ουν για
το ελλπνικό χρέος. ί
Από τπν εποχή των "νταΒαπήδουν" του Κώστα Καραμανλή μέχρι τα διαπλοκή με ονοματεπώνυμα του Αλέ€π Τσίπρα δεν αλλά2ουν και πολλά πράγματα παρά
μόνο το πόσο φτώχότεροι γίνονται οι Ελλπνες στπν Ελλάδα του
2016.
Ο λογικός