Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
| _»1 Σελ. 15
ΕΣ00Ν|Α - ΕΛΛΑΔΑ
2 1:45
Π|ΣΤ|·|
ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΣΤ|ΓΜΕΣ
|'|ΑΡΤ| ΣΤΟΥΣ ΡΥΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΟΜ|ΛΟΥ ΜΕΤΠΟΜΕΟ|Α
Η η ὲ_
_  >· χ. ΑΡΘΡΟ τογ
<  _ :- αι· ΒΑΣ|Λ|·| ΜΑΠοΡΑ
Γ|Α Ν|Κ|·|
ΣΚ|Μ|'|Ε: ΟΛΑ Γ|Α
Τ|·|Ν |'|ΡΟΚΡ|ΣΝ
48 'ΠΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ /
@  Ρ Γ· ψ  1/1
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 οκΤηΡΡι0γ 2015
ΑΡ|θΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1193 Τ|Μ|·|: 1,30 €
ΠΡΟκΡ|ΜΤ|κΑ Η! 7  η Ϊ
ΜΟΥΝΤ|ΑΛ Η   
ΣΕΡΒ|Α - ΑΥΣ|'Ρ|Α 3-2
ΣΚΟΠ|Α - |ΤΑΛ|Α 2-3
|ΣΛΑΝΔ|Α - ΤΟΥΡ|(|Α 2-0
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΠΑ Ε|'|ΣΜ ΝΑ'
ΒΟΡΕ|Α ΕΛΛΑΔΑ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΔΗΛΩΣΗΣ,
|'|ΑΡΑΣ|(|·|Ν|Ο
το  · “
στα 0
_ ΒΛΕ|'|Ε| ΤΑ ΤΡΕΝΑ
ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ
ο" Η «Μ» ^ΝΜΥΕ| ΤΗΝ
ί Θ] . . «ΠΛΗΓΗ» ΤΗΣ |'|ΕΡ|ΦΕΡΕ|ΑΚΗΣ
( γὲ _ · ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
κ 0Υ  μ' ι Ο »ί Σελ. 42
_  ° . ῖ ι
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜπογΖΑ Στο" τΖΑΒε^Μ, · · ο ' Δ ·
Μηνύματα στσν κόσστε
από τσ... Βελιγράδι
.ο 'Δ Δ
ΑΡΧ|ΣΕ ·
«ΠΡΑΣ|ΝΟ»
ΠΡ|ΦΤΗ
0 πρσπσνητηε έδωσε τσ
ΟΚ για τον Ντραγκίσεβιτε
* και σι κίτρινσι
περιμένσσν την
απαντηση τσσ Σέρβου
τετΗκΩπσΣ
Ερασιτέχνη5 και κόσμσε σήμερα (19.00)
στη Μίκρα δρσμσλσγσύν εξελίξει5 στα διοικητικό
' Εκπέμπσυν 5.0.5 σι σποδσμέ5
Λάζαρσε Χαριτωνίδηε: «Μαθαίνω
ΜΜΜ δίπλα στσσε έμπειρσσε»
Χειρουργήθηκε
σ Σανικίντςε, σ σπσίσε
θα μείνει 8-10 μηνεε
εκτόε γηπέδων!
Σελ 41