Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ Τ
Η 8ΗΡΕΗ ΦΟΤΝΟΗΗΡΤΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΕ «ΠΡΑΣΤΝΗΤ»
Α ΝΤΜΗΤΡΗ” ΜΗΝ ΤΠ' ΜΝΑ"ΝΑ"ΠΝ   ιιωκΙΩ8ΡΤω2ωυ·Μ ωΜυωΜ-ΗΜ ΜΙΤ
Μ ΤΑΜ“κ"Μ ΔΑ". το ΑΜΣ Μι Η πΕΡιπετΕΜ πα ΤΖΕΤΜΣ ΤΙΜ ΑΜ ΜΗ Μι ΗΜ ΑΠΕΦντε Μ χεΤΡοτΕΡΑ
Τ <_ . _ ΟΑ ΝΑΝΟΥΝ ΑΝΗΜΑ ΝΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑθΗΝΑΤΝΟ 8ΗΡΕΗΡΟΟΟ8
ΤΑ ΠΡΩΤΑ 258 ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΠΝ Τ|Α ΤΑ Δ|ΑΡΝΕ|ΑΣ ΤΗΣ ΚΑΕ Ἡ
ΠΑ ΤΑ Απ
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΗ ΠΑ ΤΗΝ ΤΤΡΑΣΤΝΗ ΑΗΤΤΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ |ΣΧΥΡΟΤΑΤΟ ΣΟΚ
«ΕΚΑΝΕ ΛΑΟΟΣ. ΑΛΛΑ ΟΑ ΤΟΝ ΣΤΗΡ|ΞΟΥΜΕ»
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΤΕΧΝ|ΝΟΥ
'ΠΑΜΕ' ΠΑΝΤΟΥ ΤΟ «ΤΡ|ΦΥΛΛ|»
ΠΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤ|ΝΛΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΔΕΝ ΝΡΑΤΤΟΥΝΤΑ' ΦΕΑΝΤΕΤΝ ΝΑΤ Ν|ΝΟΛΣ
ΤΕΡΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΝΑ' ΑΝΕΤΗ Ν|ΝΗ
ΕΠ' ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΟΕΑ ΜΕ ΒΤ-7Τ ΕΝ ΟΗΕ'
ΖΑΛΤΝΤΡ|Σ ΝΑΤ.. ΣΕΦ
ΠΡΩΤΟΣ ΣΝΟΡΕΡ ΞΑΝΑ Ο ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΝΤΟΥΣ. ΣΤΑΟΕΡΑ ΑΝΟΔΤΝΟΣ Ο ΠΑΠΠΑΣ 05 Π).
ΝΑΤΑΛΥΤΤΝΟΣ Ο ΜΠΟΧΠΡ'ΔΗΣ ΤΟ Π). <<ΖΕΣΤΑΤΝΕΤΑΤ» Ο ΣΤΝ|”ΝΛΕΤΟΝ ΗΤ Π.)
ΑΣ'ΣΤ ΝΑΤ ΤΝΟΑΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Β|ΤΤΑΦΑΝΤΕΣ ΣΤΟ Φ'ΑΤΝΟ 2-2 ΝΕ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣ'Ν'ΑΝΟ
” Σελ.
2-8 '
ΚΤΝΑἩἔ Τ ·, .¦
ω Λ.  » Ο ΣΤΡΑΜΑΤΣΟΝ| ΗΟΕΛΕ ΝΑ ΔΩΣΕ' ΧΡΟΝΟ ΣΤΑ ΠΑΤΔ|Α ΑΠΟ ΤΗΝ Η2Ο ΠΟΥ ΕΧΕΤ 
.  ΞεχΠΡΤΣε· ΚΑΤ ΜΜΕ Με Η ΒΗΜΑ ΘΑ ΜΑΤ ΠΑΝΕΤ0|ΜΗ ΜΜΜ ΠΑΝ ΞΑΝΘΗ “
“Ρ Η... ΝΑΡΑΝΕΑΑ ··
β! ΜΜΜΜΜ ` Ο' Ο Ο' Η Η'
_| _' _' < Ρ:
~ ΤΠΠΠΥΛΜΑΝΤΠΝΣ0ΥΗΔΠΝ =
Τ  έ "·^^^'“Τ"Σ ΑΡΕωΠΤκΜΜο Τσι
.οι “_, Η
' ΔΑ·
ΤΜΗΜΑΤΑ!"  ΜΤΕγκΡΤΝιΣτΕΣΣΥΝΘΗκΕΣ Η' `  Ο" ο;
ΜΜΜ ΜΝΗΜΗ"... ΤΜΗΜΑΝΤηΑοεικΑΝΕιΣΜοΜ=  Μ   κ _ ¦ ,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα