Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_=ὲ·:ΜΗσνε - .4 ··
'· ῦ Ο Το Χρυσό αριστερό ρ ι ·.
Ο Την κυριαρχία στουςαιθέρες η:
, ' Την εκτελεστική δεινότητα!
_ “Β `···“ ο
τα κορίτσια ξ· ι
· 117-48 ων
πίσω το 
...εξυγιαντες! κ· νο - έ 
· · `.·' .1.
“ω.υ|:“Ω;ωω κ ..κ ` ε” ! 
·· ω ;   -  βρει· ΜΝ πΡοσΡιΖεΙ ΓΙΑ τοπ
ΨἔΡ :Ο “ω““Μ“/  Με 811»σιιΑσγΛσ·ΕχεΙ Δ1κΑιΩΜΛ
αΞΛυΩα 111 υ:ηυυυηΜ   ·   ΣγΜΜετοχυΣ·ΑγΡιο Στο ρεΝτΗ
Ευ 1ωρωχιω“ ω ζω; Ι  _ 1 · _
·ΑΝΑκοΙΝΩΣιι-ΒοΜΒΑ 7 τ; · ~ Σουπερ π, κύ“ω°
ΛΙΓΟ ΜετΜΗΝΣγΝΑΝιΗΣΗ Ϊ ε _ π 
Με τογΣ...«ΣγΜΜΛχογΣ» ε;   · :_ χ 
ιι Μακ" Μ ιιιιι 3η Μ , 
:Μ Νικ" Με ΜΜΜ ε . 
ΜΙ ε Ο
· Απο" (21=45 -σιε ΜΜΜ) Ι
Ιντέγε
και στη
Νιγηρία
· ΕΔΩΣΕ Μπι
ι ευκαιρία Μ,
` “ " ! τ°°9···
Φ τ γ  ρπέρπηδεσ
< >_ ρ' “8 να ·ΕιιΑΝεΡχοΝΤΑι
. γ· πο ΡοιεΙΣοΝ
Ξ για την Μαύρη
ε ΣΤΟ 2-1 ΜΕ
Ξ · 'Ετοιμος για την Ρεαλ χ- ΤΗΝ ΖΛΜΠΙΛ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα