Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι . _ · ν ` - | 2048
Ι ' 380 θα
ΑΡ.4ΦγΜογ
“0889) 4089
ΜΑΗ- 4 :εγω
0 < Ν |γ 7' < - . . .7 4 _ Δ.
ν . _ .
χ · η ` 0 0 ·
Η 1 .έ ' Χ ' Ι € ` · Ι .
' 0 - -~ ι ω ¦ . η
1 ' η
| Ι · ϊ ·|
, · , '“ ν '
γ η - .
η' Ι γ - 4 .
ι κ ¦ ν Ι :
η ¦ . ' · › 4 γ η
. · 'Δ _ _ _
Τ0ΥΣ ΜΠΕΣ
Τ0Υ |'|ΔΤΤΑ|(0Υ
ΜΕ 5000 ΕΥΡΩ
Απεβίωσε ο τελευτοίος των 
Πρωτεργοτών της 20 ης Απριλίου
4 ι η.
· -(0-0 _ Λ, 
ωοκΤΩ8Ρ·ογ “η  , ηη.,
17777 η  υ* > Μ μ -μ " .  ..
' ““ 0· .< : <Ι Ύ ε .
η' η ω γ 00 ; > _ ξ
ἶ - ” ¦  ., 
' ·' ή 1
· .' )'Ψ“1
Φ · · »
¦ ” Ρ Η