Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Σύνταξη στα 55 με μπόνους πλασματικά έτη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
5ΡΟΗΤ$ 8ιτΛιΔΕι
|| ΕΜΠ" ΜΕ' το 3Χ3
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Με Δι Μηνιαία και
ΦΟΡΤΟΥΝ|·|
Γ|Α το ' γ
ΜΜΟ ΣΤΗΝ κΑι ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛ|Α
πωπω η __ Γ|Λ ΤΗ ΑΝΝΑ
ι ΑΣΦΑ τι Μ ΝΕΕΣ ΗΤΤΕΣ
ΝΕΑ ΕΓκγκΛιοΣ . ΜΗΝ ΤΣΑΚΑΛΩΤ0Υ
ΣΤΗΝ ογΑΣιΓκτοΝ
ο κοιτα 
“ηχεια 
με μηόνου5 ηθοσματικό έτη
έως 9 χρόνια στο ΜΑ, ]2 μηορείτε να αναγνωρίσετε ηλασματικό
στο Δημόσιο και το σε όσους ένσημα για σηουδές, στρατό, τέκνα, ΠΑ 'ΚΔ, ΔΗΜΟΣ|0,
εξαιρέθηκαν αηό τα βαρέα ασθένεια, ανεργία και κενό ασφαλισης ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΔ
ΠΛΗΓΗ ΠΑ το ΜΑΙΜΟΥ Ο' ΠΛΕ|ΣΤ|ίΡ|ΛΣΜ0| ΜΜΜ" ΑΠΟ το ΔΗΜ0Σ|0
ΣΕΛ|ΔΑ Β
το ΥΠΟΥΡΓΕ|Ο οικοΝοΜικΩΝ
παραδέχθηκε Πως το υψος
των ηῆεονασματων
θα συζητηθεί μετά το 2018
 __ - ¦ _ _ Σεξιστικαι
Μ ἶ_ ¦ '/ Ε . .  Ι ΡΑ ΕκΗἩἘὅἑῇἰἰΝΕ»
.κ 2· .. > < έ ΜΜΜ. . η ματια
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ: ΑΝΤ|ΔΡΑΣΕ|Σ
Σε ΛΞΣ80, αΜιοκΑΣτΡο γ  ΕΠ¦ΒΕΒΑ¦ΩΣε ότι θΑ
Πρώτο κουδούνι ΣγΜΜΕτΑΣχΕι Στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
σημερα για 1 500  μ Π' ΜΟΝΟ ΑΝ το χΡΕοΣ ΕιΝΑι ΒιΩΣιΜο
ηροσφυγόηουῆα ί κυβερνητικό στέῆεΧος
› ΣΕΛ. το-ττ ομοῆόγηαε ότι ακόμα και
με ανόητυξη οι συντάξεις
Αη0κΛειΣτικο ι τι ηΡοΒΛ£ηΕι το ΝοΜοΣχΕΔιο ΠΑ τΗΝ ΑΣτγΝοΜικι-ι ΜΑ η ΣΗΜΑ 12 δεν ο" 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα