Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
ΠΑΓΚΟΣΜ|0
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ
' «ΑΣΗΜΕΝ|Α» ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜ|Ο
ΡΕΚΟΡ Η κοΡΑκΑκΗ
(ΣΤΑ 10 μ. ΑΕΡΟΒΟΛΟ Π|ΣΤΟΛ|)
ΞΕΦΤ|ΛΑ!
ΚΑΤΑΦΕΡΕ Κ' ΕΧΑΣΕ ΑΠΟ
ΣΟγΗΣ: ΧΑΛ|Α
Η ΕΜΦΑΝιΣΗ ΜΑΣ
ΕθΝ|ΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΧΩΡ|Σ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
κΑ| ΦΟΡΤΟΥΝΗ
η 28,29,32
Μ -ί  η
' ΠΗΝ ΕΣΘΟΝ|Α ΠΑ Το 3 Σ|Ά 3
' Ν|ΚΕΣ ΠΑ ΑΓΓΛ|Α,
Ρ·°ΟΥΜΑΝ|ΑΙ ΠΟΛΩΝ|Α
' ΕΜ'= (ΜΡ: ΓΚΟΡΝ||(-Φ|Λ|ΠΠΟΣ 30-17
ΜΤ/ΏΜ Με“-:"
Β `γ|!2(ΜΞΣ
· -·› .ΜΜΟ
9 ΣΚ Μ
ΓΡΑΦΕ
ΚΥΡ|Α|(0Σ ΘΩΜΑΪΔΗΣ
ΒΚ. 1Ε|(Υ|_|_ ΑΝ|)
ΜΗ. ΗΥῦΕ Ο Κ0ΝΤ0ΝΗΣ
Γ|0ΡΤΗ ΣΤΗ
θΕΣΣΑΛ0Ν|
Σελ. 54 Ω'
ΡΝ0ΤΕΝθ|Α 508
Λ|ΕθΝΗΣ ΝΥΧΤΕΡ|Ν0Σ
› ΗΜ!ΜΑΡΑθΩΝ|0Σ
ἑΙΜρΟΠ· η Τ ' η 7 Τ
Ο σ: η β
ΜΟΙΜρπΙὶε
ΝΕΟΦΟΤ|ΣΤΟγΣ
Η κΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ ΑθΛΗΤ|!(Η 96.
 1. ΤΟ
 .ΤΟ ΤΟΟ ΜΟΥ ΜΒΜ 'Ο ῦ  Ο  Μ ._
:ΣΤ·Σ¦ΚΕΕκ·ΔΕΣ, ΠΟΥ-:ΤΡἈΤ0ΥΔΟΥΣΑΝ .ΣΤΑ ΜΑ!
ζΔ εκ. - ζ  ·' 7~  Δ -ϊ ι( Ζ | Η Μ   κ , Τ  Λ Π Τ ` ιη
ΗΜ "ΡΗ 0.3
“ 4 Τ ||ΤΑΡΤ|ΖΑΝ - ΠΑΟΚ· ς ὅ
' 1-2 Α' > .
αφ ΟΙ  ¦ κ
4 › Α
 " ' - ·-' α
Ο κΟΟγΤΣ ΤΟΥ
Δ||(ΕΦΑΛ0Υ
ΤΤΟΡΤ|ΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑ|ΡΑ
χΑΝΕ| κΡ|Σ|ΜΑ ΜΑΤΣ
ΤΟΥ ΟκΤΟΒΡ|Ογ
Ο ΤΖΑΒΕΑΑΑΣ
ΟΡΤΑΝΟΤΗΣ
Ο ΜΠΤΣΕΣΒΑΡ
ΠΑ ΤΟΝ ΠΑΟΚ
Τ· Τ | Σελ 4-8,56
”7" ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΣΤΟ ΣΕΑΤΤΡΑΔΤ¦
Τ. ΣΑΜ-ΤΣ '
ι “ Ί?
` Σελ 10,11,51
δ . ·
";γ 1·
`0_ ΙΟΣ: `
' 7 /« Τ
' Τ | | ¦
ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ
ἱΤ| ΑΡἑΣΕ κΑῖΤ| ΔΕΝ ΤΜ; Μ _
,ΑΒΕΕ ΣΤΟΝ ΦΑΟ, α 7  ·7 
κΑΜπΑ!|ΑκΟΣ-κ ΡΑΠΤΗΣ  - 7 ΧθΜΡΓ0
`^ κ "Η "ΑΓΒ
' ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤ°^Η|^Ε|Τ°γΡΓ|ΑΣ . Ο
ο' ΑΚΑΔΗΜ|ΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ!
«|'|||(ΡΗ» Ν||(Η (3-2 ΤΗΝ |Σ|'|ΑΝ|Α) ΚΑ| «ΑΝΤ|0» ΕΥΡΩΒ0ΛΕ·|“ Γ|Α ΤΗΝ ΕθΝ|ΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ