Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗκΕ| Πο ΛΑο Τον
Κεκλεισμένων των θυρών,
Η Με" ωο·νοπ“ΡΜ " .馓¦ΒΜΜΜ_!._
  Η ΜΗΝΗΜΑ Μαν τον ΜΝΑ8ΗΜϊκον ΜΜΜν2Με υ_ονΜΜω Η": Με ΕΥ "°Υ°°Ρ°Μ 2)
ΜτΑκπΜ ΔΩΡΑ   Ϊ 4  Ο | 
Με Μπι· ΤΗΝ Α_π“Λε·Α τον πΕῖΜΣ
ο "ΑΝΑΟΗΝΑ|κΟΣ 8υΡΕπΜοε
νησΔΕχΕΜ νοκ πΡΜκοεΑ ΜΜΜ
ΜΝ ΟΡΕΜ|ΕΡΑ Με ΒΑ8κεπΕΑωε
Ο “ · ΜΜΜΜΜκΜΜωκΜ
. _` γ ΜΜΜΜΜΜΜΜμΜΜ5
_ "ΚΟ ΚΑΠΝΟ ···“.γ- - ι
Ωω" 5ρε£ἰε| Μαιο" ·
υΞωέ“τωεε ΜΜΜ ΑΜ 650
"ΟΣ" |'|(ΑΝΤΕΜ|Α. .Ξ Η ·
ζ -. γ ;- Ψ·Ρ
· π ω· Η·
29 ὶ - ό απ -·_. η;”
κ· 7 ' > Ε· . '
Δ '··:ι ·
ΒΑΒΥ ΟΑΑΣΤ|ΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΣΤΟ ΑΝΤ'ΟΡΑΧ|Ο
#1 ' Ο ' · .Ο ΤΟΥ ΔΕΞ|ΟΥ ΤΟΥ ΧΕΡ|ΟΥ ΥΟΕΣΤΗ
“ ^ '  Ο ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Ο ΑΜΕΡ|ΚΑΝΟΣ · Σελ. 13
'η ΜΕΕΞ β
33 33 Μ
¦¦`¦¦...¦ ΠΑΝΟ
ΥΕΑ έ) , ΑΜΑΝ πΕΡ "Μ ΕΜΥ"
ΣΕ ΑΠΑΡΑ|Τ||ΤΟ
ΤΟΥ ΟΡΑΖ|Α|ΑΝΟΥ "ΜΜΜ
|'|Α Τ"" ΑΝΑΜΟΝΗ ··
ΠΑ ΤΟ" ||Α"ΑΟ||ΝΑ|ΚΟ
ΜΜΜ· ΜΜ·ΜΜ Αν
ΤΜΜνΜ Φ ΜΑΜ
 ΜΜΜ:
Ι 'έ -: ΜΜΜκΜπω
_ - δ => · ΜΜΜΜΜΜο
ΣΠΟΥΑΑ'Α ΜΗ ΪΗΣ Κ" ΜΕ 3 2 ΕΠ' ΤΟΥ ΟΣΦΠ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΕΡΜΑ ΤΟΝ ΠΟ . ¦ 7, _ η _ ΠΝ' "
ΜΥ ΜΜΜ/“ΔΗ ο Δω των ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ|ΔΗΣ. ΕΝΑ ο ΚΑΛ0Μ0|ΡΗΣ! · ΣΕΛ. ι. ΜΜΜω
εΞΑιΡεΠκΑ ΑοιεΡπΜΗ Η Νικ" την ΠΝΑικηκ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΠΑκ0ΛιΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΜεΡ·κΑΝιΔΑ των εχΑΣε ΤΩΝ ΑΜΜΟ Με ΜΜΜ ' ΜΑ "Ε". η μπω
Ο'Μ...ΜΜ ~·"“(ΕΟΟ!-ι:“

Τελευταία νέα από την εφημερίδα