Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κύριος πρόεδρος
Δωρο!!! Ο / ` “ Ν ” Ο '¦ Η Ἐν"ἑ Σκωτσέζος
Κ · .· ρ ρ αζε·ατη
 να:ῳῳ_¦ κ_ῳ`, 
.Φ Χ · Δι· ω ' '
 _ κγρΙΔκΗ ω Β ΤΙΜΗΦΥΜΟΥ:ΕΥΡΩΙ30-ΤΙΜΗΜΕΠΡΟΙΟΝ:ΕΥΡΠ420 
Μ.Δύο ανθρωπο·
του «Π» αναλύουν
την αλλαγή
του «ΜΡ 7» · ΕΓ'(ΩΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
να ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ
'(ΟΡΥΦΑΙΟ ΟΟΑΙ.ΟΟΜ
ἘδεΙξε κι" Ο Ο `
αΣκΦπε
 “ γΝΗΣ
Βέη του
| © Απ _ ΜΝ ΜΗ τ· _
ΜΒ" τα 'τα ΤΑΛΙΝ Ο ΚΩΣΤΑΣ Ο 
δΜΦ°ρα αν η! ' ¦
όταν Ρ°ἰζεΙ = ΑόΓΩ Π Θ τκαἩπο
ε"ε'"°"` “ “ ΕΝοΧΛΗΣἔδΝ“ · “ Ο '· χ °^°γ^κ^Ι
ΣΤΟΝ ΚἙΦΑΛο .ξ ϊ· @έ κοΡΝεΡ
ΕπαἔΜκή
πρερΙέρα κι·
Με το καλ έ αοΟλυ αστικό .
έδε· ε πω είναι το α επικό!!!
0 88-66 ΤΟΝ Κ0Ρ0ΙΒΟ. ΒΡΗ'(Ε“.
Ο Πρ'γ|ἀνκα Τσό"ρα ΔΙΑΔΡ0Μ0 ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ
κ · · ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑΕΙ ΤΩΡΑ
·· ζ ὰ ' ἔδῇἩἔ&"$ῇἔΐφ · ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗ 14.23

Τελευταία νέα από την εφημερίδα