Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΕΤΟΣ 27ο · ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ Ι.299
ω σε: = “
«Υπόσχονται» λεηλασία
Εφημερίδα
της ανεξάρτητης
Αριστεράς
ι ΜΒΜ
και ...Μπάτσοος
^ ' χωρίς σύνορα!
. _ σελ. 5
και αγρια εκμετάλλευση
Σχόλιο
9.800 παπάδες
7.270 γιατροί
Η έρετε πόσοι είναι οι ιεΗ μείς που πληρώνονται
Η από το ελληνικό δημόσιο; Δηλαδή από κάθε έλληνα
πολίτη είτε πιστεύει είτε όχι, είτε είναι Χριστιανός ορθόδοξος
είτε όχι, είτε Μέι στην εκκλησία
είτε όχι; Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Ανθρωπίνου
Δυναμικού ελληνικού Δημοσίου, μισθοδοτούνται 9.298 κλη·
ρικοί. Αντίστοιχα, πόσοι είναι
οι γιατροί που υπηρετούν στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους
οποίους έχουμε όλοι ανόγκη;
Μόλις 7.271! Ακόμα και μαζί με
τους 800 των κέντρων Υγείας,
ο αριθμός των γιατρών υπολείπεται πολύ των παπόδων.
Να μια ανόγλυφη αποτύπωση
της αντύπωση σχέσης κού·
τους·εκκλησίας στην από,
που είναι πολύ ευρύτερη από
το ζήτημα των θρησκευτικών
στα σχολεία, όπου κι εκεί η
κυβέρνηση ΣΥΡίΖΑ-ΑΝΕΑ ούτε
ήθελε, ούτε θα κόνει τελικό
τίποτα. Ενώ η δημόσια υγεία
γκρεμίζεται, ενώ η δημόσια
παιδεία συρρικνώνεται, το παπαδαριό απολαμβάνει πλήθος
προνομίων. Είναι πολύ χρήσιμο στο σύστημα όλλωστε. Το
αίτημα του πλήρους διαχωρισμού κρύτους-εκκλησίας είναι
εξαιρετικό ώριμο.
τα ξίφη τους πόνω από τον λεηλατημένο ελληνικό λαό για
το ποιος θα αρπόξει περισσότερα μέσω του χρέους, έρχεται
η ίδια η κυβέρνηση -με το σχέδιο προϋπολογισμού του 20Ι 7 που
κατέθεσε- να ξεκαθαρίσει τι είδους ανόπτυξη περιμένει τους εργαζόμενους και τα φτωχό λαϊκό
στρώματα. Πίσω από τις προβλέψεις για οικονομική μεγέθυνση
το 20! 7 -είτε της κυβέρνησης,
είτε του ΔΝΤ- ξεπροβόλλει ο
σκληρό αντιλαῖκός ταξικός χαρακτήρας της. 'Οταν, για παρόδειγμα, το 2016 το μεγαλύτερο
του αναμενόμενου πλεόνασμα
ηρθε λόγω αυξημένων φόρων
(900 εκατ.) και λόγω παραπέρα
μείωσης των κρατικών δαπανών
(κατό 700 εκατ.), οι εργαζόμενοι εστιόζουν την προσοχή τους στις
ελλείψεις στα νοσοκομεία και στις περικοπές στην εκπαίδευση. Οι
απολογητές της κυβέρνησης λένε πως πληρώνουν οι πλούσιοι. Δεν
είναι έτσι: οι έμμεσοι φόροι, οι κατεξοχήν όδικοι ταξικό φόροι, το 20! 7
θα φτόσουν τα 26,27 διο. ευρώ από 24,74 δισ. το 20ί6. Αύξηση ί,53
Τ ην ώρα που Ευρωπαϊκό 'Ενωση και ΔΝΤ διασταυρώνουν
ΣΥΡΙΖΑ: Ανατροπή υπέρ του κεφαλαίου
. Η .λιι7ι~ί':μ,
Και το 2017 φόροι,
περυτοπές και χρέος
λέει ο προϋπολογισμός
δισ. ευρώ μέσα σε ένα μόνο χρόνο! Νέες περικοπές προβλέπονται και
για τις δαπόνες του κρατικού προϋπολογισμού για το 20ί 7: από 44,5
δισ. που προβλέπονταν φέτος, σε 48,59 δισ. ευρώ το 20ί 7. Το 20! 7
οι τοκογλύφοι-δανειστές θα αρπόξουν ακόμα 5,55 δισ. ευρώ μόνο
για τόκους! Το χρέος το 2017 θα φτόσει τα 380,07 δισ. ευρώ, από
826,57 δισ. το 2016 και 32Ι,33
δισ. το 20ί5.'Ολα αυτό δείχνουν
πως από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν μπορεί να περιμένει κανείς τίποτα. Οι εργαζόμενοι και ο λαός μόνο με τον αγώνα τους μπορούν να έχουν κατακτήσεις, να αποκρούσουν και να
ανατρέψουν την επίθεση κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ Αυτό δείχνει ο
αγώνας για την προστασία της
λαϊκής κατοικίας από πλειστηριασμούς, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Περιστέρι. Οι διαδηλώσεις
στις ί 7 Οκτώβρη, που η τρόικα θα συναντήσει τον Κατρούγκαλο για
τα νέα αντεργατικό μέτρα, θα αποτελέσουν μια πρώτη απόντηση σε
μια συνολική πορεία ανασυγκρότησης και αντεπίθεσης του εργατικού λαϊκού κινήματος. σελ. Ι0-ί Ι, Ι7
Συνέντευξη
Η κυβέρνηση πίτσα
δεν υλοποιεί μόνο ένα
ημιτόνια ιτε αφησω
λήξης αλλα προωθεί
ένα πρόγραμμα
καπιταλιστικής
αναδιάρθρωσης μακρύς
πνοής. οι θέσεις για το
2 Συνέδριο του ΣΥΡΜΑ
και η απαλλαγή από τις
ενοχλητικές αναφορές.
των Γιώργου κρεασίδη
παν. Μαυροειδή
Σελ. ό·7
ΣΕΛΜΑ ΓκιοΥΡκΑΝ
Χτυπούγ Λοζόνη|
στο σημαδι οι λαοι
σε!. ί 5