Πρωτοσέλιδο Έθνος: Σκληρό παζάρι για χρέος και πλεονάσματα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
[[ :ΠΜ 
Ψ ῦῦ 
Ξ ...
.ΙΤ
ί Δ ,
 “ΝΑ
ΔΗΜΟΣ
Βεβαια:
ΒΟΙ
[ωΒ9έ8
από »το
.4 Ο
53· ·~6ἔ Ο
ί λ _'
7 ιό?
ημω »τ
Ι ...εἘΔ
ί ί
Ανακαλύψτε την κρυφη γοητεία
του Κίσαβου, του
θεσσαλικου
βουνού Που
βρίσκεται
αναμεσα σε
δαση και
καλντερίμια
Σε εξελιξη  «Στενοχωβρίσκεται η Ξ    3 ρηθηκα Που
εκστρατεία  ὲ εφυγε ο Νί
ονοζΠτησης ωἙἩἩἑΜΝΜἔἑ¦“ Ο κος ΜουτσιεΠενδυτὡν - ' “ ` “ ' - νας», δηλώσε τρεις έ νει η Μαρία
ηΠείρους, ο ΜΠεκατὡμε 2] αΠο- ρου και μιλα
στολές της - για το νεο
Εητετριί5ε «Σου-κου»
Θεσσα του ΔΝΤ]
ΤΗΣ ιςγι=ιΑιςι-ιΣ ΠΞ/'|Π/'|Β
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ο' ΙΕΧΛΣΜΕΝΒ|
ΗΜτΜΜνΜδα
ι·ιιιτιιιιΣιιι
 τιιι·ιιιιΜΕιιι __
ιιιΣ ιιιιιιιιι7 ;
»82-83
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΤΟ ΠΔΡλΣκΗΝιο ΤΗΣ ΜΕτΩΠικΠΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΔΝΤ
Σκληρό Παζάρι
για κρέας και πλεονάσματα
Η επιμονή
του Ταμείου για
ελαφρυνση «εδώ
και τώρα» και ο
ελιγμό8 Τόμσεν Που
ο  ανοίγει Παραθυρο
 Ο σύγκλιση8
Γιατί η Γερμανία .,
στυλὡνει τα Πόδια “ `“
και ΠαραΠέμΠει
τη συζητηση
υστερα Μο...
μία δεκαετία
» 8-8
“ ιιιΔιιιιιιί
7ὲ ΚΛΒΠΩΝ,
;-ιιι·ιιιιΖΕι
 κιιΕιΣιιιιιιιι
))2Β·ΖΒ
Πανακριβα φαρμακο. ιατρικέ5 σφραγίδε5. ουνταγολογια. Πορτοφόλια. κινητό και... αυτοκίνητα συγκαταλέγονται στη λεία
των εηιτηδειων. ενω τα κυκλώματα αΠειλουν γιατρουε και νοοηλευτέ5 Που μΠαίνουν εμΠόδιο ατι5 εΠιδιὡξει5 του5.
κι" τι ιιιιειωιιι
τιιιι το ΜΜΜ
Τα νέα
σκίτσα του
μόνο στο
στηηοε.ατ
· · Μαι
ιιιΣ ιιι·ιιιιιιι- ο
3 έ ιιΛιιιιιιιιιΣ
3 ο. @έξ τογΣτΣιΜΠιιΣ 
 ΐ  εΡκοΡιοΣ
Ξ·2'7