Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Κύμα πλειστηριασμών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
θΕΡ|Μ
ΠΝΕΜΑ-θΕΑΤΡΑ
Αυτή Ο
την Κυριακή Δυο
δ γ '_ εισιτηρια.
  ' ι  (_ σταντιμιι
3 και π πριν ·  _. 4 Ξ Ρ .βΞῇ 7 “7 7 .
ενπμἐρωοπ _ - ει “98% ἔ ζ» . __ ε .- ένα
με ι αγορα] :Μ κΨ Μ°πὶγ β' ` ' ΡΜΨΟΣ
|ι`ιἩἱϊἶ· ||`|ιι·ιιιι·ι·
|ιιιιι
Τα ΒΗΜΑ 
Μ Δ. ΜΡ" (1957-2009) ΕΜ0ῖΗΣ: Πλω Η. Μ Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ '. ωΜ°Μ
δΓΗΣ ΚΥΡ|ΛΚ'|Σ
'ΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΜπΡΑκΗΣ Μ Ο ΜΥ Μ κεντρικο γραφεια: Μιχαλακοπούλου 80. ΑΜ 115 28 © Το ΒΗΜΑ ΒΙ 
Ειοε ι6000Εω8 1922 Μ' Λαικα. ΜΜΜ ΜΜΜ Ό 211 355.7000. ΕΜαιι: ιονιιπα@οο|πει.σ εκδίδεται απο τον Δημοσιογραφικό
ειοε 959 · Αριθ. 16474 Ανατολή 0728 - Δαση 18.58. ΣεΜνπ πρῶτο τέταρτο Μπασκετ: παρα/Μ.ιονιιπα.σ Οργανιαμο Λαμπρακπ ΑΕ. Τ|ΜΗ
Από το «κανενα σπἰτι στα Χε ια τ απεΖἰτπ» ε χεται...
ρ ρ 9 ρ ΖΟΥΓΚΛΑ
'Κύμα πλειστιιριασμὡν 
δρο του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έχει
Οι τραπεζες βγαζουν στο σφυρί τα πρώτα 3.500 ακίνητα για παραδειγμαιισμσ οἶην"Ϊλῳ8χροΓρηγσρες αλλαγες στο Πιωχειπικσ Δίκαιο για εξπρες εκπσιήσεις επιχειρήσεων -'¦ωορω ἐς ω.
ρας. Εξαγριωμέ
ΣΕ^'ΔεΣ Με) νοι πολίτες επετεθιισσν φρασπκὡς
ΗΔἑῦἶῇί;Ύ ; ι . στον. διερᾶὁμενο
¦ . απο την ατεια
° Φιλ · Ε Ι
ΟΤσιπρα5 ικοι“ἐᾶε.ὲΐΉ$
προεδρευει εδρα του ΣτΕ. Τον
Ο δ ·
στα σκια Ι ἔἙἔἔἔΐἔβἴ
Του Κομμένου δ Χ?ἔἔἔήἘἴἔΐΣΐ
ΜΜΜ ἴἑΞἰἙἙἔἔἔ
γ 7 εδήλωσε.
ΣΥΜΜΑΧ'ΕΣΕΞΟΜ Η αντί8Ρ°ση
Γιατι τώρα ἔἑἶεἔ.ἶἔἩἶἔδ
Φ συμπλὲουν κι Προέδρου ότι
Ο 1 πρεπει ο δικαοτης
ΜΠῖ00Τ0ΚΠ8- “ . να λαμβάνεἐυ“ό:
Καραμανλπ5 . ΡΜ” την ο”
ο · ο μη.
Επικινδυνα παιχνιδια Μαξιμοιι με τσιι5 θεσμσυε
Η αποψη αυτή
ΣεΛιΔεΣ Α14-15 ΣΕΛ'ΔΕΣ ΑΜ , ,
ειναι προδηλως
Η επικίνδυνη. Αν οι
_ ΜΑΡΤιΝ ΦΕΡΦΕι ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝ|Α πολίτες μπορούν
Ξ ΜεΝιενΞιι ' ·
Ξ ο να συγκροτουν
ἶ_ Αλλω0υν ομαδες διαμαρεε . . τυρομένων, γενΞ: τσβιβλιααπο τι>ΑπΕΖΑ πειι>ΑιΩΣ ο ως
έ: τοΔ“μοτικο απειρες
= Ο ο ο ἔ: μεχρι το Λυκειο ΧΧ ταρχισμοὐ που
ἐκ _ Ν απειλούν γενικώς
Φ κιοομέν0 Πρόγραμμα αλ· ΧΧ Την ένἶ0"'? τάξη
λογής σχολικών βιβλίων ` και 'Με επεκταση
Ο ωςτη σχολική χρονια 2018-19. ο το “ολπε0μ“·
ΧρειαΖσνται ΠΜοΒιβλιο“ουθσΜξ“ Τεχνολογια ΗΔημοκρατία με·
. ειναι των Μαθηματικων της γ τ°ΜἀσσεΪω σε
και αλλο Στ' Δημοτικού. Ακολουθούν τα 5[ᾶΓ Τἴθ|( σε ι ζούγκλα Κυβερβιβλία της Φυσικής και της Βι- · · “
, , . . . , νωνιε και κο
“οΒΡοΒ. 0λ0Μς0308“μΜ“ΜΜ Κινητο και. ΗΜτΜ πανω νώμενῖ›ικαθοἄ8ι
στα νησια σε ΜΜΜ πω ΜΜΜ ιιπσλσγιστε5 στο ίδιο κλαρί!
θεσεις προκαλει ηδη το βιβλιο η
ΣεΛιΔεΣ Α16-17 της Ιστορίας. ΣεΛιΔΑ Α25 ΣεΛιΔεΣ 4- 5