Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website Website
Recognized text:
..3220. 4 Β'Β^'^ ΚΔ' ΜΜΜ
_  ΕΝΑ ΚΟΜ|κΑ·ιΦΜ
.5;πΜΜΩ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ Φ'ΛΗ   
”  ΚΑΙ...ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
. `  _
¦ ·. _ῖι · 'Δ. ΔΣ
- .π - $'_ · ι->· | _ ., .›_Ρ1ἑϊ->-·=. -77.6 |
ἔδἔἶἔ ΜΑΚΕλΕ|ο ΣΕ Χ|0 Μ' ΑΕΣΒο
8  Διχοτομούν το Αιγαίο
ΗΠΑ και εβραίοι;
ο Ἡ θα πρέπει η Ρωσία
του Πούτιν;
7 _ ...μἙ
›    εεε  » ι '
ι Η ή' η ι
έ 3- ω
“Όνειρο μον
να ι·ποδνθω
Τον Αγιο ΣγΝΕΝΤΕγΞΗ κοργοΑιοΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τογ γαοψΗοιογ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ.:
Παΐοιο" "Ο ΤΡΑΜ" θΕΛΕ| ΝΑ ΞΑΝΑ|(ΑΝΕ| ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΓΑΛΗ"
Η ΗΜ)  Ύ
 Η "μυστική" συναντηση που δεν εγινε ποτε, το τηλεφώνημα από...
 Γαλλία και το βιβλίο που προμηνύει μεγαλες πολιτειακες εξελίξεις!