Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
  Ο ΛΟΓΟΣ
'οεοεπον@οωΜ-ει ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
μ , νΔψΜ`:_; χ
Δ|ΛΒΕΒΛ|ΩΣΕ|Σ ΑΛΕΞ|ΜΗ 0'|'| ΔΕΝ ΟΑ ΧΡΕ|ΛΣΤΕ| Η ΠΡ0Σ|(0Μ|ΣΗ ΤΟΥΣ
 τ ι ο·
γ ό. γ Μ.
= ©›“ ζ!
” Ύ” ί· Ό- ί
4 · 2· “Λη ›ῦ`
- 8 ήἩἰῇι - · α .ο Η
ὅ'  7 'Α #  ὶ ί χ _ Ε .·
· τη οι
› " ' Δ Ι ο
:χ ·  -γ_μ_4
- _- _γ ~ ι ·
ο., 7 4' 
“ ' το “ ο;;;
· ω . ~ `, ' Η 7
ί ”· ο.) ζ?? 
-. μ 'έ γ
Σ  μπεζ δ
2 ο _
500 ΕΚΛΤ. ΕΥΡΩ
Έως το Νοέμβριο το Εξοικονομῶ κατ' οίκον
ΣΕ ΓιΑΓκοΣΜιο ΕΠιιιΕΔο
ΜΑΞ|ΜΟγ
Διβεβαιώει Τα Χρονια νοσιίιιτα ιι ψήφος γιο
για την προστασία ιιροκαοοιίν 7 στους ακα ήταν μια
πρώτης κατοικίας το θανάτους ήρεμα ειιανσστασιι
Σελ.2 ΜΒ