Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Στο "σφυρί" 5.000 ακίνηταRecognized text:
ΕΥ0ΡΑΥΣΤΕΣ ΙΣ0ΡΡ0'|ΙΕΣ Η Η" ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ιερόρχες ζητούν
το κεΦόλι
του Ν. Φίλη
›«Κόκκινο» πανί για την
Εκκλησία αποτελεί ο υπουργός Παιδείας ›Μητροπολίτες ζητούν την απομάκρυνσή
του. για να κατασιγόσουν τα
πάθη ›0 Ιερώνυμος θέλει
τον Αλ. Τσίπρα «εγγυητή»
0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΕ ΦΥΑΑ0Υ 20358 - ΕΤΟΣ 69ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ
του διαλόγου ΣΕΑ. 55
ΣΑΒΒΑΤ0- ΚΥΡΙΑΚΗ 8- 90ΚΤΩΒΡΙ0Υ 2016 - ΤΙΜΗ 3.5 ε
ί'ί||||||||||'|||||||||"ί'ί|||||||||'||||||||'|||ί|| 
ΒΡΑΑΥΦΑΕ|'|·|Σ Β0ΜΒΑ ΓΙΑ '|'|·|Ν ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 01 |'|ΑΕΙΣ'|'|·|ΡΙΑΣΜ0Ι
Στο «σφυρί» 5.000 ακίνητα
Αμεσος κίνδυνος εκτιοίι1σ11ς για αλλες 50 Χ1λ1αδες σπίτια,
οικόπεδα, αγροτεμαΧ1α και καταστί1ματα σε όλα τα χώρα
Συνεντεύξεις
Προ των πυλών
11 επενδύσεις
ύψους 1.1 δισ.
›0 γ.γ. του υπ.0ικο' ι νομικών αποκαλύπτει
Ρ ότι είναι σε προχωρη' μένα σταδιο ρνοίεοτ
σε τουρισμό, ενέργεια.
. / - βιομηχανία Μ. 8
"ΙΑ""|Σ παρισι:
Η ΝΔ επενδύει
στο σενάριο
καταστροφής
›«Η κυβέρνηση θα
κριθεί. ατμού βγούμε
από τον εΦιαλτη», τονίζει ο αναπληρωτής
Ι υπουργός Περιβαλ
. λοντος Μ. 13
ΟΙΑ ΧΜ
0χι σε αγρότες
που κινούνται
παρασιτικα
›«0 αγροτώιατροΦικός τομέας μπορεί
να βοηθήσει στην
έξοδο από την κρίση».
τονίζει ο επίτροπος
Γεωργίας Ελ. 23
Αναταρόξεις από το νέο
κύμα «αγανακτισμένων»
στα Ειρηνοδικεία
Σοβαρές καταγγελίες για
πλειστηριασμό ακόμη
και πρώτων κατοικιών
για χρέη 480 ευρώ
0ι τράπεζες ανοίγουν τους
Φακέλους 2.000 «κόκκινων» δανειοληπτών
Προστατεύεται η πρώτη
κατοικία. αιιαντό με ροη
ραρετ η κυβέρνηση
Χωρίς προστασία για χρέη
σε εφορία και ιδιώτες
ΣΕΑ.4-5
Τι αποκαλύπτουν
Ιδιώτης χρωστό
Μ σε τραπεζα
α' κατοικίας
Εταρεία οδεύει
50.000 σε φαω
ΠΜιιΜ06ς
διαμερίσματος
Ιδιώτης οδεύει
τα π'νόκ·α των δικαστηρίων
Ιδιώτης 0Φείλει
11.409
σε εταιρεία
9.” σε |δίώτη
Μα ιδιώτη ι
ἔκ 0000 μόνο ἔ
παρουσα = Μ
Με ΜΒΜ
ΣΕ ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ 0Σ0Ι ΧΡΩΣῖ0ΥΝ ΠΑΝΩ Α|'|0 150.000 ΕΥΡΩ
«Διαιιόμιιευση» για 13.197
οΦειλέτες στα Ταμεία
"ΜΜΜσταΜ
Συνολική ψιλή (σε εκατ. ευρώ)
4.000 
2000 Μ
 0-15.000  15.000- ἔ50.0οο-  100.000
Ξ 50.000
_ ε100.000 ε 150.000 ε 500.000 εκαιύνω ·
| ε ε  γω ΜΜΜ ει ε :
 150.000 ἔ500.000 
Στο διαδίκτυο τα ονόματα των
κακοπληρωτών. που δεν εντάχθηκαν σε ρύθμιση και χρωστούν
ρωτά·
13.197
συνολικα 26 δισ. Τελευταία προειδοιιοίηση στους οφειλέτες με ειπα"
ι·ιου θα τους αποσταλεί επ. 3
Παγκόσμιος...
Βία ΒιοτΙιει·
ρίχνει δίχτυ στο
«μαύρο» χρύμα
›Σύστημα Αυτόματης Ανταλλαγής
ΠληροΦοριών για περιουσιακα
στοιχεία. αποκτα από το 2017
η Ελλαδα ›ΠέΦτουν τα «σύνο
ρα» του τραπεζικού απορρήτου σε
84 χώρες ΕΑ. 9
ΕΑΑ'|ΝΠ(0 ΧΡΕ0Σ
Ν ὲες Βόμβες
από Π. Τόμσεν
για συντόξεις
και φόρους
›0 «σκληρός» του ΔΝΤ ανοίγει
ξανα θέμα περαιτέρω μεταρρυθμίσεων ›Μιλούν στην «Η» οι οικονομολόγοι Π. Τσακλόγλου και Μ.
Αργυρού Μ 6 - 7
ΑΝΙΜΑ Κ0Α'|Α
Ν ὲο κίνημα
«δεν Πληρώνω»
διαλύει τις
συγκοινωνίες
›Μόλις ένας ελεγκτής για 1.727
δρομολόγια. αδυνατεί να αποτρέψει τους χιλ ιαδες «τσαμπατζήδες»
επιβατες ›Αδειασαν τα ταμεία
των εταιρειών ΕΜ. 56 - 57