Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κι· ιτε:
ιι!- ι
,λλλ'λ
εΡΧΕῖΝ
σοκτοΒΡιογ
καθημερινη
Αθλητικὴ
Εφημερίδα.
Ι·Μ·Μι·κΜ
Μ?Μ""'
Μ·πΜ·τ
'σχὐ·ι και γιο τι· Μ αδὁσ·ι·
Με εφημερίδα· 35€ - 2(
ιικτιιιττιιαι:Ετιιι '  -τιιιιυΕτιιοκτομιιο
ΒΒλυμαιακος τον σένα και τον σνταμεφει με ένα νέο συμβόλαιο
· Π Μιτέντσ τον υασλσγπει ως την πρώτη εναλλακτική λυση στην σρυνσ οι
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΝΩΝ υυωΜαευα σαντοταγκο: Ι
Χορευετατ παντα απο δυο '
ΜΗΝ" ΜΝΗΜΗΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 
"ο κι ένα ελληνικο Μυρο 
ΠΒρυλσς ειναι
έτη φωτος μπροστα!
ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛ'Τ'ΚΑ ΚΑΤ Η ΕΛΛΗΝ|ΚΗ ΑΛΥΣ'ΔΑ Η  Π Π 
5"ΡΕΠ ΜΗΚΗ ΚΡΗΤ'ΚΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ     
.η ειιιιογῇ
Μ ν 'λ.
οξἱοε
ΙΜ ,_
κό; ¦
ικόθι
εβδομ 'δα. τα
.¦Ι|  :η ύψωμα
' ΑΜΑ" 'ΛΟΥΣΤΡ|Σ|0Ν |Φ|ΣἈ
μπουνια:
οσοντονιιιιτι
ΜΜΜ και της Μπιτς στο ιΒεσινο Η ετα της Ντρου · Εφτιαξε
το πρώτο γκολ της Ελλαδας στα 12' με τον Μητρογλου να σκσρσρει
· Π Μανταλος στο 42' τσαλλο γκολ · Το τρελα κέφια ο Τρικαλινός.
ξεσήκωσετσ Καραισκσκη · Πλα τα λεφτα γκττην λοαρο αλιἱφης
ΜΜ·ΤιΜΜὴ·Μ
ΠΟΝΟΣ
  σ? ω·ΜΜΜΜΜΤ
“ Ι  ΜιΜΜ·Μ·ΜΜΜ  ~.
ΤΜ...
ΜΝΗΜΩΝ Ο ΜΝΗΜΗΣ
Εμμέσως Πλην σαφώς εττιβεβαίωσ£
ότι ετοιμαζει... Πραξικαηημα
στην ΕΠΟ · Αναφέρθηκε στο
παρασκήνιο των εκλογών. οχι
ομως στ
ους θαυμα Μητροασυλο.
Γιαννακη Πσττσὁοηουλο
ΠΡΠΚλΗΣΕ|Σ ΜΠΑΛΗ ΣΤΗ λ|λ|ΤΗΣ|λ
Συμφώνησε για εαιὁισιτητη τον Καλυβα. ομως
μετα αλλαξε γνωμη · Τι μεσολαΒησε;
Συντρσφτκό... μακαἱρωμα στον υφυπουργό
σου δισκωρΠει πως· και “αρσσινοκιτρινους”