Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Τ' «ΠΔ|ΖΕ|» ΜΕ ΤΟΝ ΒΡΔΖ|Λ|ΔΝΟ ΣΤΟΠΕΡ
2 ΜΠΕΣ Μ πι" ποια· τον ΜΜΜ
ΤΗ" "ΜΜΜ ἐν μπαι" ο ΜΜΜ·
  Τελειώνει το συμβόλαιό του και θέλει να κανει παιχνίδι με τον Ολυμιιιακό
Ο ΜΜΜ" |Β|ΤΣ Η ΕΜ"Ν'ΚΗ ΝΠ!
Η η  υγ ΠΜ"μπΜι Μ
τα) ΠΔ κ με τ005 ΣερΒΟωε π Η εντολη για να ιο: καρε· ο ΠΑΟ ο? ιιςριιιτωοεις ιιαιιι;των
ὅ ΣτοιχΗΜΑτικΗ &
· -κΗΝιΑκΗ εΦΗΜεΡιΔΑ
Β /ῖ°@κ ι
Σεῆ. 11-23 | Ι
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8
οκΤΩΒΡιογ 20 1 6
ΜΕχΛΜΗΛοΐ ^ ι ἩΝΜΠΜΠψΜΠ
 ΚΑΙ... ; Ϊ σε με  Ϊ Πέρασαν όλατα σημεία που
ΑΡΩΜΑ |  --  “ “ . ο Ϊ Β°ἐἔἔῖἔΞ'ἑ.ἔἱἙἔἔἩ£ῦ"
ΜΟΥΝΤΙΑΛ Δ· =  · :ιιεε““8ι:““μια““
Η “ · Τι προβλέπει για σήμερα
ΠΡΟΤΑΣΗ - “ 7 σε
3! ή" Ξ Γ 
ν Μ  τι; ι
Τ ΣΥΣΤΗΜΑ!
«ΕΣΚΑΣΕ»
ΤΟΥ 6,9"
Πιασαμε μέχρι και
το διπλο της Συρίας στην κίνα!
Στο ταμείο με τον όσο της
Ιρλανδίας οσοι «Φορτώνουν»
μεγαλα ποσα
Μ ιιΑιιιαιιιο 7 Δ ω-. η
ΤΑ ΕΜιιοΔιΑ  Πόλικὁτιψὁχνει ΜΒΜ ΜΜΜ ΠΠ
.  στην αγορά “ η
Ρ · της παλιος