Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μωαέσω έ ἄιιγιιο ιιιι·ΙΛιιιι ΜΝ"
~ ζω! ' -Ψυ¦υωΠω] Χ
 349 η _ οΛΜιιΜΥ `
 '11]Μ](Ω1/ρυ/ Γ Γ ) Γ τ Γ Ι
' _ _
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΕΚΠΛΗΞΗ Α"0 "Ό" «Η»
ΜΠΑΣΚΕΤ
29 :ΠΜ
Η | .
 __ :ΜΜΜ
Δ - , οι Μο!
_ _ _ _ _γ °00λυμ"'ακός
- ^ ι18_:3ο. Ν83). με
' .  - - Κόροιβοστην
Αμαλιάδα
· ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ:
κάθε ιι εμιέρα
ειναι υσκολη
·εΝΑ ΕΡτΜἔΙσΜἩ
κεΡΔιΖιΞΙ ΕΔΑΦΟΣ 1
“ΜΜΜ-ο;
ΔΡ. ΦΥΛ. 5561
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30
Το «Χάμερ» της Κρουζέιρο
θέλει να συναντήσει ξανά Μ ·' _ · Ρ 
ι' τον τεχνικό του θρύλου | ' 7
ι-ι ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ τΩΝ Δγο ΓιοΡτοιΆΛοΝ
“ άλλη” ΦιλοσοΦίυ!
ἄ- · “
Λιζ γ
_ Ό Ι· 
ο τΡοι·ιοΣ .
ο ΜΑΡΚΟ. προτιοΝι-ιΣι-ιΣ _- “; 
τΑ ΜΗΝΥΜΑ Δ 
οπΛογΛ0υ ΣτογΣΣτΑΡ *

Τελευταία νέα από την εφημερίδα