Πρωτοσέλιδο Παραπολιτικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αρ. Φύλλου 2] 2 ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡ|ΟΥ 2Οίό Απλή έκδοση · Τιμή €
 . -  ΑΜΑ
ευ·ταὶΒπΑακέτ -.
 Σον το Πρόβατο _,
ΝΕΑ ΠΑ|Δ|ΚΗ ΣΕ|ΡΑ ΣΕ ανο
6 ολοκαίνουργια επεισόδιο
ῦ ·  Οι Α
 η ι _ .ο - 3 ι' 7
ι "ΜΝΚ
ωΥΝΤΩΝΟΥΝ Ο' Ή Δ'ΕΥΡΥΝΣΗ
Ματ ιιιιωΒιιιιαιιιπα
Μια λίστα με...
'ω πρόσωπα
με:: «ΜΜΕ ΜυύυΧΜ»
αβατο! ΣΥΡ!ΖΑ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ διαψεύδουν για τρίτο εταίρο οτπν παρούσα Γιατί απορρίπτεται τι προοπτικπ
και Π· κομμεν0 το ενδεχόμενο. όμως τα σενάρια κυβέρνπσπ Το δύσκολο πρώτο των πρόωρων εκλογών από όλους
“ΜΜΜ η επανέρχονται Τα Πρόσωπα που εξόμπνο του 2017 και τα τρία κρί- Ο ρόλος των ξένων πρεσβειὡν
ακούγονται και οι εναλλακτικές αιμα ζητήματα που θα ανακύψουν και τα απόρρπτα ΓθΡ0Π8 ιι-5.ι
ο «Κανένας» μ
"ρ°ΜίΝ¦ °' ΕΡΩΤΗΜΑτικΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ |Α Το «ΠοθΕΝ ΕΒΕΣ· ΤΟΥ ΜΑΦ0ΥΖΟΥ _
Νικαια . Μ" ΜΜΜ Μ Ρ «ΝΥΝ» '| ΗΜ Μ Μ Η. ΜΜΜ" πιο
ΠΜ"Μ|Β-9
ΥΠΟΘΕΣΗ “πγοιΑ» ΑπιΣτεγτιι κΑτΑττεΛιΑ
Η Λωζ6ννη ιιΑ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  8 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ τον τα
που «κρύΒει» Αποκαλυπταυμς Οθἔαελἔἑ"ς Μας έστω"
μια νέα Γιόλτα την τισαννελιιιιι το ἔόλι και <<ιιιιραβαυς» ΤΡΑΠ ΕΣΑ Γ| Ε' ΡΑ|ΩΣ
"Μ*'""'" "ΠΟΝΟ" · ασκ του Σαββίδη ΠΓ" σπιτια μας
  : κοψω" Τι κρύβει τι σιβυλλ7ικἡ
δήλωση του προέδρου
Ι Π Το σχέδια 7 |
Ύ"°Ψ"Ἐ'° δολοφονίας$ Δεν προ
αν το ζητησει η συνωμοσία  το άεαΙ ΣΚΑΙ
α ΜΜΜ( Μ' " ω με ΑΔΡΗΑ 7  '
ΜΜΜ .- η ·¦ΡΕιιοΡτΑι~3Α  Σ
ΜΜΜ" ι 52-53 παει ι 39 - ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα