Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ψήφος εμηιστοσι3νης  Ϊ Π 
των αγορών για = ἶ=ἔΕ :τι 'Ρ ρ
το ομόλογο των ΕΛΠΕ. _
›ΣΕΛ.33 ›ΣΕΛ.Β
8/9 οκΤΩΒΡιογ ΖΟ]6
ΔΡ. ΦΥΛ.
ΧΡΕΟΣ
Αμηχανη η Αθηνα
στον διχασμό
ΔΝΤ - Γερμανίας
›ΣΕΛ. 5
»| Σε φαση αηοτἔ|ι1σιιιείρωΔ τη) υ;ῆΕυκώ
κόμμα στο εσωτερικό το 
ί δ ξ  έΜἶ@@»
»| Ο Αλέξης Τσίπρας μα ο Νέα; 
πως ομαδα υπουρὰἔν εη'ιχειρει
υηονομευσει ώστε να Με: - <
ηρωθυηουργοί
αναζητουν ρόλο
ΡΣΕΛ.Π
Μ Χαμόγελα στη Ν.Δ. από τις δημοσκοπησεις ηου δείχνουν
να έχει ησγιώσει τεραστιο ηραβόδισμα έναντι του ΣΥΡ|ΖΑ
Π0Λ|Τ|κΗ δι ΑΘΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
εε για... κυβέρνηση! ε γ'
νι·νννν.ἰερορ8ἱ.ε·
ΜΕ  `ἶ|'|·|*ΣΥΜΦΩΝ|Α ΔΕΗ  ΑΛΟΥΜ|Ν|ΟΝ.;..
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.: «Βοηθάμε τους βιομηχα
νους,
ητωχ-ευουμε τη: ΔΕΗ».
'Μ Η Αλουμίνιον¦αγορόζει ζ
ρευμα κάτω του κόστους (από
τη ΔΕΗ), ησυλόειΠτο ρευμα στη
διπλασια .τιμη (στη ΔΕΗ)! με·
τις..ε` ευ`λΩγίες το υι Ευκλείδη
Τσακαλώτου >,ΣΕΜ28ε29
Δ|κΑ|0ΣΥΝ|·|
β ΣΕΛ. '|6, 25
Το θρίλερ του Οκτώβρη
η Μ Η ηροσφυγη του
Δ  'ι ¦ Βίκτωρα Μητρόηουλου
ηροκόλεσε αναστατωση
στο χώρο του
Ποδοσφαίρου και
δημιουργεί νέα δεδομένα
»| Κρίσιμη η συνεδρίαση
του Διαιτητικου
Δικαστηρίου την ερχόμενη
Τρίτη Η Οκτωβρίου
Ρ ΣΕΛ. '8-" 9