Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ ααα ρτε55 ί . ' ο8.ιο.2οι6-Αρ.ωΜω 
γ|(θΓῇἘ5Θ.9Γ·ρθΓΘ5ΚΌΠιΟ. -+ο“·“ . · Θ€|ς5τααΘ24.9τ
τη Θ 
ΜΠῆόκοποῇπώνκόθεΤετῇρτη  ~. λ '·  “Αν δεν πῆηρωθούμετροβόμε
στοδικοοιηρισθεσσοῆονικηε · -< έ  · χε|ρόφρενο ξανά (Με 13.0" μήνα"
._. ή'.
·ἑ '“ιιιιιιωΗτ Η]
' Βυ:|εΜΞΕ 'Ϊ'
| |_ Μετα την Καβαλα αναβρασμός και στην Καστορια · Μπλόκο ατιὁ κατοἰκους
 Που δηλώνουν στην ότι τιριν ατιὁ τα μηχανηματα του αγωγου τιου "μτιηκαν
χωρις αδεια στα χωραφια τους" θα βρισκονται τα... τρακτέρ τους!
|ι_ιειιιι|ιιι|
ΤΕΜ ΗΕΗ"
Συνεχή8
ενημέρωση στο
 ... ... η
- Το τόπερ ενόε β" , ν
“ ιι: ορχηγούκόμμστοε η μ^ενε|μ°Ρϊε #030χρ0 
κιό¦τιόῆῆοΠόρει εΡωτ8“Ηεν0| - ΜουΜω¦
 τοηοτόμ¦ ημετιεκσρεκῆεε" θεσσοῆ0ν|κΠ8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα