Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· ' -- · κ  , αοΚϊΏΒΡ!0Υ
'“ ι ' -; ` ' χ “ι κ ., 2016
' ' α ποσα'
_ __ ΑΡ.-ΦγΜογ·
.' 8,. ' “ΜΜΜ
·ἩΜΗ·ῖ 
ΜΜΜ τιιιΠα.ιιτικιι
ι!  ω ΝικαῆαΙεαῆα
Ξ Ρ ΠΜ Κ1='ι·7'Μ'°· και!
..Μ ατ:ςι'η
Η ΚΟΜΜ0ΥΝ|Λ...
Μ|'|Ε|(Ρθ|||Ν0ΥΝ
"Ο ΜΕΝΟΥ ι ε 
_  ῖ: ἴ7εὴ;1
τ . .η (' ι ἔ,._·;7_:
Μαι ὰ;
ῖΡΛΓαγΔιΛι 
Ο Λεωνίδας Κύρκος... δικαιώνεται: "Αν νικοι3σε τότε “ ΜΜΜ
η επαναστααή μας, θα είχαμε Πρωθυπουργό εναν γελοίο ανθρωπο"!