Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ ?41 - ΕΤΟΣ 13ο
ΚΥΡΙΛΚΗ θ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
"Θέλουμε λίγα |
από τους πολλούς η  
| | (Κ
κα1 οΧ1 πολλα Ή οχολιόζει
από τους λίγους" Ο Σ φ 3
ΤΙΜΗ 0,50 ΤΗΛ: 24410 80888
απο" Δρ" σ '
    ταις ιι οι τ ρ ι τι τι οιι ς
ΕΙΕεεει:ι:ΞιΞι;ιῳΞΞΞΕΖιι:ιι:ΞΞΞΞΞΕι:ι:::ιΞΞΞΞΞΕιΕι:ιι:ιΕΞΞππΞΞΞΠ
τή ` 7` στ ^τ τ Κ" "Χ δὴ
10η (Η   Κ( /^ ΚΥΠ  Οι Π μ Χ ί (ΠΝ
ΚΩ ' λ ι
 τ τν τι Η
τ:Λἐπ Ρ) α! Η
ΩΠΚ` πᾶν” /ΐΝ/ Οι
 Χι τ φ τη η
οι ο! Ελ χλμ» ι
λ_ι Κ:ΐ λῳΏῷ/ Κζ/ εξ"
ιι ω ιή
'τα ΜΔ 'τα Χ χ
Ο Τραγικό θάνατο βρηκε ο 48χρονος Βασίλης Ξ
Μποπλοπτσος από τα Τρίκαλα, όταν το φορτηγό τοπ Η
Ικαταπλακώθηκε από φορτωτιί στο εκκοκκιστιίριο Η
ΗΣΚΛΛΠΛΝΗ¦ στην Πασχαλίτσα Σοφάδων
ΕΞεεει:ι:ΞιΞι;ιῳΞΞιΞΕΖιι:ιι:ΞΞΞΞΞΕι:ι:::ιΞΞΞΞΞΕιΕι:ιι:ιΕΞΞππΞΞΞῶ
τή©ι:τ-ιΞ:ιι:Ἡ::Μ:τ:Ξι::ιι:ι:ιι:τ:ι:ι::μὴ©ΞΠ:ι@©:Μ: Σετ:
3 .| Ρ _
ω _ _
ΕΙΕεεει:ι:ΞιΞι;ιῳΞΞιΞΕΖιι:ιι:ΞΞΞΞΞΕι:ι:::ιΞΞΞΞΞΕιΕι:ιι:ιΕΞΞππΞΞΞΠ
ι:ι:ι:ιι:ι:ι:τ:ι:ι::ιΠΠι:Πι:Ξ©:Μ: ι:ι:ι:
Ο Μία ακόμη οικολογική ομάδα δηλώνει έτοιμη να
πκατεδαφίσει το έργο της Μεσοχώρας¦ δείγμα της
Κ | | | |
¦ιδεολητμιας ποπ εχοπν καποιοι με το εργο τοπ
[ΕΞ:ιτεΕΠΣΕ]Σετ:Πι:εεε:ιτι:ι:ΠΠΞι:::ΞΠῷΠΞ:ΞΞΞΞ:©Π Πι:ι:Ξέ]
Ο Μ Κ
Πτ_ιΚι:ιι:ι:ι:ι:Η::Η_ῳ
ΞιΞι:τ:ι:ιι:ΞιΞΞι:ι:ι:ιι:ΞΞιΞι:ι:ιι:ΣΞΞιΞι:ι:Ξ@ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ:Ξ
Ο Κάλεσμα της Κίνησης Πολιτών Ν. Καρδίτσας
για την αποτροπή των πλειστηριασμών με το
ραντεβού να δίνεται κάθε Τετάρτη στις 17:00
στο Ειρηνοδικείο Καρδίτσας για να αποτρέιμοπν κάθε προσπάθεια πλειστηριασμοπ σπιΜε επαγγελματικού χώροπ ή γης
Ο Την κατάσταση στα χέρια τοπς φαίνεται ότι
παίρνοπν οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές της
Ελλάδας¦ αντιδρώντας στοπς αλλεπάλληλοπς
πλειστηριασμοπς κατοικιών
Ο Να σημειωθεί ότι ηδη εκπλειστηριάζονται
κατοικίες για χρέη 500 επρώ (!)¦ ενώ στόχος
έχει γίνει και η πρώτη κατοικία
Ο τα]
Στο σκοτάδι οι έρευνες
Ο Για την εύρεση
των δραστών της
δολοφονίας τοπ
Πχρονοπ Κωνσταντίνοπ Σοφού
τοπ Λημητρίοπ¦
σε περιοχη τοπ
' ζ Λιίμοπ Σοφάδων
Ο Η αστπνομία
έχει εξαπολπσει
ανθρωπο
., κπνηγητό για την
Ξ εξεύρεση των
έ δραστών, αλλά η
5 κοινωνία των
Σοφάδων είναι
ανάστατη μιας
 και πληθαίνοπν
τα περιστατικά
με φόνοπς στην
περιοχη και
ζητάει ενίσχπση
τοπ αστπνομικοπ
τμηματος
ι `ι|77:;π|·ττΞ:τ
:η Μι
Ιδού το σημείο του
Ο Σελ. ι2
ΜΑΝΩΛΗΣ' ΚΑΤΑΛΗΞΗ
Ειδκός
ΚΑΡΔΙΟΛΟΙΌΣ
Ο καρδιολόγος κ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΝΕΙΣ δέχεται οτο ιατρείο τοπ οδός Ν. Χαρίτοπ
10 όπως πάντα. Σπνταγογράφπσπ και εξετάσεις ακτινολογπ<ες¦ αξονικες¦ ΤΒΙΡΕΕΧ¦
ππέρπΧοι με όλα τα ταμεία. Τηλ. 24410-24θΞθ¦ Καρδίτσα