Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τι ΖΗΤΗΣΕ ο ΕΡΝΤοΤΑυ
. . Ι "^Ψἴ"@ἑἔἔἩἄ Απο Του ΜΙΤλ1υΤΕΝ
 Δ' ι ζ Τιμή: η 'χ |όὶ
“ανδ - _ σ
 πολιτών" _
Νωνν[email protected]··Μ·Μ.·Ε
Ενεργειακή
ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΜΜΟΣ Το ΣκΙΙΝΙκο ΠΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ συνεκμ"ὁΜε"ση
Οι ζυμωσεις στο @οἔηνιο - Οι εσωΤερικες διαφωνιες για Το χρεος “Μ Μο ^|γ°ἰ0
Η "ΒΕΑ|." ΑΠΟΚΑΛΥ|'|ΤΕΙ
ρ· Πήρε Το «πρασινο ως»; Έθεσε θεμα
κυπρου και εκδοσης Του Γκιουλεν
Σελ. Τ2-ι8
ΕΡΧΕΤΑΙ ΗΟΗΙΗΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
οι 6 ενΤολἑς
Του ΞΞΜ για
οι έ έ Ψ ι - ο·  οΤο Τι ρογρα μ μ α το 
` που Ειμαι Τα ΣκΙιιΙΡΑ οι «ΣκιΕΣ» Για Το χΡΕοΣ ” ΕΜΑΜΜΜἩι
ΜΕΤΡΑ Παν ΔιιΑιΤΕι ΙΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡοΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
 Ο Καραγιωργηο η Πρεσβειο των ΗΠΑ
ΙΙ ΣΤιιΣιι Τον αλ κΡΙΙιΕι και ΤΙΣ ΙΙοΙιιΤΙκΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ο “γΟΜΜΜ 
_ 7. Ε Ε Μ ΤΕΜ Σελ. 2ο-2ι
ΑΜΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠ|ΔΡ0ΜΗ ΦΟΡΜΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΠκΩΝ Ε|ΣΦ0ΡΩΝ Σελ. 39 25 δισ· η νέα γενιά των
μη εξυπηρετούμενων
Η Τα6ανειακαιοιαλλες κρυοεςΤιληγες
Θολο ιοΠιο με Τις αόειες ΠΙΩ ΤΜ
Τι «συμβαινει» στο ΣτΕ Σελ. ο
Ι ΤΕΙιΙκοΕΙΙΙιαΡικαυυΙΡαα ς έ 5ο ΙλοΙ
κ"Τ°'Υ'δΠ με ΆνοιξανΙ2.300νεες  η μ ·
Τις επιχειρησεις  -   
Ι |   'Η. ί ΤΕΡΝΑ ΜΡ ἑθοΔΩΡ02ΝπΣ1ΑκοΣ ωοΣωἶ
.. · ι ΙΝΤΜωΜ :
Ρ· Οι προυποθεσεις για Την ιδου Τους και ολες οι λεπτομέρειες ι , ¦
ση θα φερει το «ασπρο»
ΑΜΜ“κοΣ ΤΡΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤοΝ ΣνΝΔΕΣΜο ΒΙοΜΗχΑΝΩΝ πο «μαύρο κοτόπουλο»;;
. _ - _7 ι λ· ΟιυΙΙοχρεὡαεις(Π5εκ.)Της ·
παινοΤροφυακ και οι αναΤαραξεις
ΨΑωΠΥΡΓ0Σ - ΡΙΟ Σελ. 24
Υ 9' ΕΡ Η νέα ΤξΙξη
Ε Σελ. Τ |
ιμεὲμἱ==Ξς  στον ΣΕΒ ει·:ι:εΞμΜ
Η ονθρωΠογεωγροφἱο και Ρ· 4ηΤρυιλοιιοΜοιαπωωειςτω
Ρ' ΤαΤιρονραμμαΤαπου ” Φ Το ΠΟρΟσκὴν¦Ο Των ισορροΠ¦ὡν Μω.αΜ<Μ»ω
ξεκινουν και Τα «αγκαθια» καλους καΤονεο Μακ πως. Δεν
Μ ω Ο ΦΕΣΣΑΣ ΚΑ| Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΜΜΜΜπΜΜ:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα