Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.'Μ'ΜΠ 'Η'
ΤΑ ΠΑΡΑΠ0Λ'Τ'ΚΑ ΚΑ| Η ΕΛΛΗΝ|ΚΗ ΑΑγΣ·ΔΑ Η _ μ  . _. .. . .. _. ..
ευρω! Μακ" κΡΜ·κοΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ Σε οΑογΣ τοπ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Ο “ “ 'Ω Ρο 5€
 οδο5
ΕΡΧΕῖΝ ...ΜΜωυωΜ Μ| ΜΜΜ
ϊ Ό Ι _
70κΤοΒΡ·ογ
2ου. _ ` ι
κοθημεωὴ --ΤΗΝ κΥΡ|ΑΚ|·| Ο||Ο
ΜΜΜ Λ 9 η "ν “ · -· α Ζ ,Ρ η
Εφημερίὁσ. γ η 7 . 
Δρ Φύλλου ω 7 Ο ζ ἔν 
Ιθ92. κ .Ι Ω Δ χ Ο.
ΜΑΜ" Υ · “' °' ..κυ·κἀΟε
' Χ " -=.:_“ - Ψ
ί Ξ8νΓοεεΓ η · | ” ήδομὁὁυ.ω
 || >`2ΩτΡΑΦιΣΜεΜ
ρ Ι Γ Ψτρέωιων
. _ χ Μικἶὡνωυ
έ ς  '¦ `Ορυλου
   ΜΗΚΗ ΙΛγΣτΡΑΣ·οΝ ΑΦΜ
. Ι · μ
Β€101κος και Σξα1ρΠ1κος στο ΠεΗ:<ν101του Τογκο
Ξ την·ΟυγκέΙἶ7τΠ · Τον ΠοιμέΙζΣ1 ο ΜΠἑντο
Οι απαραίτητοι, οι εκπλήξεις κω εκείνοι
που περιμένουν ης ευκαιρίες τους
Ο ΜΜΜ'
. 'η · 
 . αΜΜΜΜ
ΕΝΟΧΟ| ΔΟΡΟΛ|·|Ψ|ΑΣ
Ο ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΜ Ο' ΒΟΗΟΟ| ΤΟΥ!
ΑΡΘΡΟ-ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ
Μ. ΓΑΒΑθΙΠΤΗ · Τι Με
ο Κώδικας ΔδΟντολογἰΠς γω
 θἘυ)Ἐὁς ΑΝ ΜΣΤ9ΠΡὑΥΔΟΣ 
έ ·ἑἄ1#ομἑγὅἔΑῖΔΕΞΑΝΔΡΗΣ ,8 '
Εναλι]ουν;στονὶ Γ ΑΥΡΟἔἶςὅἴτου
 ΚΩΣΤΑ ΝΙκυΔΑκοΠοΥΔ .
Σ' 1η· Μωβ
τον... νεο ΙντΕΥδ!.
.>“ 2- κι. 'ΣΔ ὰ
ΚΙ _ ¦Ι` . β;
ΜΕ. ..
τ 5 ' '
:ΜΠΩΛ Σ
Σ ΟΠ' ΜΜΜ
~·.'Σ _¦ ~
..η“ `__ _
το ΒΠρυτΠτο ΠΠΡὰΠτωμΠ κΠ1
τι... ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ η Πρμὁὁ1Π
ΕΠ1τροΠῇ της ΕΠΟ
Ι' ¦_
Λ Η !
ονεος ΜΜΜ ΜΜΜ γ. 
Με'. .“ ' 9 . 'Σ,
:Ανθρωποι κυυ Φύλου Σ Μ.
ἱπιΟεῷρηυυν ω γήπεδο ςΜΜ Μ . Μ."
Για". Δον-Μ με Μ