Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4 ΣΧ. Μ
.Ζω-Ρ·  ` ὁ . . . > _ νι Η " ς' _ Ι Π( Η >
_ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ|ΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
Το ΚΑΛΥΤΕΡΗ :ΕΗ|ΗΗΜΑ - 
τΑπΑΕγΤΑιΑ ΕΞιχΜΜΑ ΕΧΕ' “ 1 .. “ 
κΑΝεωπΑΝΑΜΝΑικοΣ ΜΜΕ· | | ¦ ..Ξ
ΒΑΣΕ|Σ Τ|... ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ!
 Η εΦΗΜεΡιΔΑ τη" ΤΩΝ πΑκΑ8κΝΑῖκΜ ΑΜΜΑΝ”... ΑΡ.ΦνΜΜ286Τ ¦ ΜΜΜ.:
«ΦΗΤ'Α» ΜΠΡΟΣΤΑ,
<<ΜΕΤΤΕΗΗ» Η|ΣΗ! 
Το <<ΤΡ|ΦΥΑΑ'» Σκ0ΡΑΡΕ'
ΗΕΡ|ΣΣ0ΤΕΡΠ ΑΠΟ ΚΝΕ
ΑΛΛΗ ΦΗΡΑ ΤΗΗ ΤΕΑΕΥΤΑ'Α
ΒΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΗΗ'ΗΗΣΗ
ΜΥ ΠΡΠῖΑθΑΗΜΑΤ0Σ.
ΕΝΠ ΠΑ ΝΑ ΛΕΜΕ' ΤΜΑ
χρειΑΖοΝτΑ· πεΝΑΑτι...
εΦεγρεΣειε, ©··ΑΜΜΜΑ
οπΠΣΑγτ0 “Η ΑΜΗΝ
ΣΤ0Ν ΑΓΩΝΑ 'ἑ*ἔἴ# 
ΜΕΝΑ ΑΜΡΑ! ·
- @ΤΜΗΜΑΤΑ
Η ΑΥΤ0ΗΡΑΤΠΡΑΣ Ε|ΗΑ| ΕΔΩ: ΠΣΑ ΕΧ0ΥΜΕ ΕΜΕ|Σ. ΕΧΠΥΗ. .. ΜΑΣ' 0ΣΦΗ κΑι ΑΡΗΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ...
ΒΤΑΗ Η' ΑΡ|ΒΜΒ| ΑΕΗΕ ΤΗΗ ΑΑΗΒΕ|Α. Η' ΑΗΤΗ|ΑΑΠ| 
ΨΑΧΝΩ" . . . ΤΡΥΠΕΣ ΚΑ' ΗΒΥΡΤ|ΗΕΣ Τ 'Α ΗΑ ΗΡΥΦΤΒΥΗ Ρ
ζ ῦ Α. «ΕχογΜΕ εΞΑ·ΡΕΠκ“ ΜΑΜ : `
ο Α. κΑ· ΒΑ ΓΝΩΜΗ κΑοε ΜΕΡΑ κΑ· πιο ΜΜΜ»
ΜΜΜ Η
7 Η ]3.ιΘἑ 44.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα