Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΛ'(ΕΤ
ΣΤ9Ν ¦<Π
Η ΠΜ" να 
= το 2 στα 2
ο Μπα
:Το ΜΜΜ “
π:ΑΜγΜ: /°'¦·` τ°|°/
· ΑΝΑπΜΜκ: 1  Μ
ΤΟΥ "ΤΑ ΚΟΣΤΑ. .
“ Ο ΜΠΡ0ΥΝ0 ΒΙΑΝΑ
· Δηοθὲωοη για
τον Λούκα
ΔΡ. ΦΥΛ. 5560
“ο Πάουλο Μπέντσ εᾶε
κουβέντα με τον Όσκπρ
. .ξ ὰ°-!κ“ρ"ύσο  . ¦ η(
ι “ 8 .
¦, Μ - η .
Ι  3 ¦ κ
έ ¦  Η
η . ·
ι. η $
Τρ|άδ°ἑΦωτ|ά    Ο ΠσραΥο“ανό9 1
,  έ _  Ϊ έχ · 
γω το κεντρο -- ω· . Ἡ· “ροἔ8ἔΖΐἔβ“ 
·“ Το ΣΕΝΑΡΙο πογ «ΜΒΜ» Με ΜΑΡπΝΣ. ΜΑΡΙΝ το ραπ με τον
ΚΑΙ ΦοΡΤογΝΗ ΠΑ κΑΛΥῖεΡΗ ΔΗΜΙογΡΠΑ Σω. Π°ν¦ών¦° ω
πως Μητρόπουλος ως  Ή" ΜΜΜ Μο!!!
«Ελάτε να ἩΨὰ _
το πάρετε» “ΜΜΜ
·ΤΙ ΑπΑΝΤΗΣε Σε | κ ; _'_ Γ Γ ἐ- Γ Γ
πΔΡεΔ ΟΠΛΔΩΝ ΤΟΥ Ο   _Ι . -' .
ΠΑΟ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
πΡοΣΦοΜ - ΕΚΠΛΗΞΗ Μο Το" «η» |
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ῦ' 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα